Rhaid i Ddyfodol Cymru Bod yn Ddiogel - Leanne Wood

plaid_poppy_RGB.jpg 

Mae Leanne Wood wedi dweud y dylid ystyried pob opsiwn i sicrhau dyfodol cryf i Gymru fel cenedl.

Dywedodd Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru:

“Mae'n glir fod pobl eisiau gweld mwy o reolaeth yn agosach at adref. Ni allwn ganiatau i Gymru gael ei thraflyncu gan Loegr wrth i wedd y Deyrnas Gyfunol newid. Mae nawr angen i ni gynnal trafodaeth fel cenedl, a rhaid ystyried pob opsiwn, gan gynnwys annibyniaeth, fel rhan o'r drafodaeth honno.

“Ein blaenoriaeth fel cenedl ddylai fod i siarad gydag un llais - gwleidyddion, undebau llafur, y trydydd sector a phawb sy'n cael eu heffeithio gan hyn - i sicrhau ein bod yn cael y fargen orau posib i Gymru. Rhaid cadw'r ymgyrchwyr i Adael at eu gair o ran cyllido Cymru. Ni all Cymru fod ar ei cholled pan ddaw pwerau yn ol o Frwsel."

Os hoffech chi gynorthwyo Plaid Cymru i sicrhau dyfodol cadarn i Gymru, cliciwch ar y linc er mwyn ymuno gyda’r Blaid.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.