Rhaid i Ddyfodol Cymru Bod yn Ddiogel - Leanne Wood

plaid_poppy_RGB.jpg 

Mae Leanne Wood wedi dweud y dylid ystyried pob opsiwn i sicrhau dyfodol cryf i Gymru fel cenedl.

Dywedodd Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru:

“Mae'n glir fod pobl eisiau gweld mwy o reolaeth yn agosach at adref. Ni allwn ganiatau i Gymru gael ei thraflyncu gan Loegr wrth i wedd y Deyrnas Gyfunol newid. Mae nawr angen i ni gynnal trafodaeth fel cenedl, a rhaid ystyried pob opsiwn, gan gynnwys annibyniaeth, fel rhan o'r drafodaeth honno.

“Ein blaenoriaeth fel cenedl ddylai fod i siarad gydag un llais - gwleidyddion, undebau llafur, y trydydd sector a phawb sy'n cael eu heffeithio gan hyn - i sicrhau ein bod yn cael y fargen orau posib i Gymru. Rhaid cadw'r ymgyrchwyr i Adael at eu gair o ran cyllido Cymru. Ni all Cymru fod ar ei cholled pan ddaw pwerau yn ol o Frwsel."

Os hoffech chi gynorthwyo Plaid Cymru i sicrhau dyfodol cadarn i Gymru, cliciwch ar y linc er mwyn ymuno gyda’r Blaid.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.