Gallai Cwsmeriaid Dŵr Arbed Hyd At £250 Ar Eu Biliau Dŵr

 MH_050716_Plaid_Cymru_087.JPG

Gallai llawer o aelwydydd ag incwm is yn y Rhondda fod yn gymwys i arbed hyd at £250 ar eu biliau dŵr, ac mae Leanne Wood yn annog pobl leol i holi ydyn nhw'n gymwys i fanteisio ar hyn.

Mae Dŵr Cymru Welsh Water yn cynnig tariff HelpU ar gyfer cwsmeriaid o aelwydydd â chyfanswm incwm blynyddol o £15,000 neu lai

Dywedodd Leanne Wood AC Rhondda: “Mae Dŵr Cymru'n dweud y gallai miloedd o gwsmeriaid elwa ar HelpU - a gallai rhai o'r bobl hyn haneru eu biliau dŵr a charthffosiaeth blynyddol. Y cyfan sydd ei angen i'r bobl gymwys ei wneud yw cysylltu â'r cwmni, a chânt gymorth i newid i'r tariff HelpU.

“Gallai llawer iawn o bobl yn yr etholaeth elwa ar y fenter hon, a hoffwn annog pobl i ystyried a ydynt yn gymwys, ac i gysylltu â'r cwmni ar unwaith os ydyn nhw. Rydyn ni'n gwybod bod biliau dŵr llawer o bobl i gyfrif am fwy na phump y cant o incwm eu haelwyd - ac felly mae hi'n gallu bod yn anodd eu talu.

“Mae arbedion mawr ar gael i bobl ag incwm isel. Os nad ydych chi'n gymwys eich hun, efallai eich bod chi'n adnabod rhywun arall sy'n gymwys. Os felly, lledwch y gair, a rhannwch y wybodaeth werthfawr yma â nhw."

Gallwch gysylltu â Dŵr Cymru Welsh Water ar-lein yn www.dwrcymru.com neu trwy ffonio 0800 052 0145.

Ychwanegodd Leanne fod mwy na 78,000 o gwsmeriaid eisoes yn elwa ar dariffau cymdeithasol Dŵr Cymru ar gyfer biliau dŵr a charthffosiaeth. HelpU yw'r unig dariff cymdeithasol sydd gan y cwmni sy'n llwyr seiliedig ar incwm. Crëwyd y tariff HelpU yn sgil ymgynghoriad â Llywodraeth Cymru, y Cyngor Defnyddwyr Dŵr a Chartrefi Cymunedol Cymru.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.