AGPh Peidiwch a chau'r Adran Rheoli Dyled Porth

Adran Gwaith a Phensiynau, peidiwch a chau'r Ganolfan Rheoli Dyled ym Mhorth

Mae'r ddeiseb yma nawr ar gau.

Diolch o galon i'r cannoedd lofnododd y ddeiseb.

Er bod y ddadl i beidio â chau'r ganolfan ym Mhorth wedi ei cholli, mae'n galondid bod y swyddi wedi aros yn y Rhondda. 

DWP_llun.JPG

Pan glywodd Leanne am y newyddion bod y swyddi yn symud i Donypandy dywedodd:-

“Rwy’n fwy na balch y bu’r ymgyrch ar y cyd rhwng y PCS / a’r gymuned i gadw swyddi’r DWP yn y Rhondda yn llwyddiant, ac y bydd y staff o swyddfa’r Porth yn cael eu hadleoli i Donypandy yn hytrach na chael eu gorfodi i deithio i Gaerffili. Allai’r Rhondda ddim fforddio colli’r swyddi hyn – byddai ein heconomi lleol wedi cael ergyd galed na allai fod wedi ei fforddio. Mae’r penderfyniad heddiw yn unol â dymuniadau’r gweithlu teyrngar fu’n rhoi gwasanaeth eithriadol i’w cyflogwyr a’r bobl y maent yn eu gwasanaethu.

“Fodd bynnag, ledled Cymru, nid yw’r darlun mor gadarnhaol. Yn Llanelli, Aberpennar a’r Pîl, bydd swyddfeydd lleol y DWP yn cael eu cau, gan golli cannoedd o swyddi i’r cymunedau lleol hynny. Penderfyniad wedi ei sbarduno gan agenda llymder y llywodraeth Dorïaidd yw hwn, nid gan anghenion ein cymunedau a’n pobl, ac y mae’n enghraifft arall pam fod Plaid Cymru eisiau gweld datganoli pwerau dros Ganolfannau Gwaith i Gymru fel y gallwn amddiffyn y gwasanaethau hyn rhag y llywodraeth Geidwadol.”

Dyma eiriad y ddeiseb wreiddiol :-
Bydd cau Canolfan Rheoli Dyled  Adran Gwaith a Phensiynau ym Mhorth yn cael effaith ddifrifol ar y Rhondda. Cyflogir dros 90 o bobl yn Oldway House. Dyw symud i weithio i Gaerffili, fel awgrymwyd gan AGPh ddim yn opsiwn i nifer fawr ohonyn nhw.
Mae nifer o fusnesau Porth yn dibynnu ar gwsmeriaeth y gweithwyr lleol. Os cytunwch chi gyda ni, y dylai AGPh ail-feddwl a chadw’r Ganolfan Rheoli Dyled, arwyddwch y ddeiseb. Lledaenwch y ddeiseb i’ch cyfeillion a'ch teulu. 
 
Dyma ran o'r llythyr ysgrifennwyd at yr Adran Gwaith a Phensiynau ...

 

 

DWP_llythyr.JPG

Bydd cau Canolfan Rheoli Dyled  Adran Gwaith a Phensiynau ym Mhorth yn cael effaith ddifrifol ar y Rhondda. Cyflogir dros 90 o bobl yn Oldway House. 

Mae nifer o fusnesau Porth yn dibynnu ar gwsmeriaeth y gweithwyr lleol.

Rydym ni sydd wedi llofnodi isod yn cytuno y dylai AGPh ail-feddwl, a chadw’r Ganolfan Rheoli Dyled ym Mhorth. 

5 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 7 o ymatebion

 • Delyth Davies
  signed via 2017-02-04 19:38:12 +0000
 • Ray Wilding
  signed 2017-02-04 18:36:55 +0000
  More jobs leaving the Rhondda last one out turn the lights out
 • Jon Nutland
  signed via 2017-02-04 18:25:10 +0000
 • Branwen Evans
  posted about this on Facebook 2017-02-04 18:23:50 +0000
  Llofnodwch y ddeiseb - Sign the petition: DWP Porth
 • Branwen Evans
  @branwenbrian tweeted link to this page. 2017-02-04 18:23:49 +0000
  Llofnodwch y ddeiseb - Sign the petition: DWP Porth http://www.leannerhondda.cymru/dwp_porth?recruiter_id=609
 • Branwen Evans
  signed 2017-02-04 18:21:59 +0000
 • Danny Grehan
  signed 2017-02-02 16:11:54 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.