AGPh Peidiwch a chau'r Adran Rheoli Dyled Porth

Adran Gwaith a Phensiynau, peidiwch a chau'r Ganolfan Rheoli Dyled ym Mhorth

Mae'r ddeiseb yma nawr ar gau.

Diolch o galon i'r cannoedd lofnododd y ddeiseb.

Er bod y ddadl i beidio â chau'r ganolfan ym Mhorth wedi ei cholli, mae'n galondid bod y swyddi wedi aros yn y Rhondda. 

DWP_llun.JPG

Pan glywodd Leanne am y newyddion bod y swyddi yn symud i Donypandy dywedodd:-

“Rwy’n fwy na balch y bu’r ymgyrch ar y cyd rhwng y PCS / a’r gymuned i gadw swyddi’r DWP yn y Rhondda yn llwyddiant, ac y bydd y staff o swyddfa’r Porth yn cael eu hadleoli i Donypandy yn hytrach na chael eu gorfodi i deithio i Gaerffili. Allai’r Rhondda ddim fforddio colli’r swyddi hyn – byddai ein heconomi lleol wedi cael ergyd galed na allai fod wedi ei fforddio. Mae’r penderfyniad heddiw yn unol â dymuniadau’r gweithlu teyrngar fu’n rhoi gwasanaeth eithriadol i’w cyflogwyr a’r bobl y maent yn eu gwasanaethu.

“Fodd bynnag, ledled Cymru, nid yw’r darlun mor gadarnhaol. Yn Llanelli, Aberpennar a’r Pîl, bydd swyddfeydd lleol y DWP yn cael eu cau, gan golli cannoedd o swyddi i’r cymunedau lleol hynny. Penderfyniad wedi ei sbarduno gan agenda llymder y llywodraeth Dorïaidd yw hwn, nid gan anghenion ein cymunedau a’n pobl, ac y mae’n enghraifft arall pam fod Plaid Cymru eisiau gweld datganoli pwerau dros Ganolfannau Gwaith i Gymru fel y gallwn amddiffyn y gwasanaethau hyn rhag y llywodraeth Geidwadol.”

Dyma eiriad y ddeiseb wreiddiol :-
Bydd cau Canolfan Rheoli Dyled  Adran Gwaith a Phensiynau ym Mhorth yn cael effaith ddifrifol ar y Rhondda. Cyflogir dros 90 o bobl yn Oldway House. Dyw symud i weithio i Gaerffili, fel awgrymwyd gan AGPh ddim yn opsiwn i nifer fawr ohonyn nhw.
Mae nifer o fusnesau Porth yn dibynnu ar gwsmeriaeth y gweithwyr lleol. Os cytunwch chi gyda ni, y dylai AGPh ail-feddwl a chadw’r Ganolfan Rheoli Dyled, arwyddwch y ddeiseb. Lledaenwch y ddeiseb i’ch cyfeillion a'ch teulu. 
 
Dyma ran o'r llythyr ysgrifennwyd at yr Adran Gwaith a Phensiynau ...

 

 

DWP_llythyr.JPG

Bydd cau Canolfan Rheoli Dyled  Adran Gwaith a Phensiynau ym Mhorth yn cael effaith ddifrifol ar y Rhondda. Cyflogir dros 90 o bobl yn Oldway House. 

Mae nifer o fusnesau Porth yn dibynnu ar gwsmeriaeth y gweithwyr lleol.

Rydym ni sydd wedi llofnodi isod yn cytuno y dylai AGPh ail-feddwl, a chadw’r Ganolfan Rheoli Dyled ym Mhorth. 

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 6 o ymatebion

 • Delyth Davies
  signed via 2017-02-04 19:38:12 +0000
 • Ray Wilding
  signed 2017-02-04 18:36:55 +0000
  More jobs leaving the Rhondda last one out turn the lights out
 • Branwen Evans
  posted about this on Facebook 2017-02-04 18:23:50 +0000
  Llofnodwch y ddeiseb - Sign the petition: DWP Porth
 • Branwen Evans
  @ tweeted link to this page. 2017-02-04 18:23:49 +0000
  Llofnodwch y ddeiseb - Sign the petition: DWP Porth http://www.leannerhondda.cymru/dwp_porth?recruiter_id=609
 • Branwen Evans
  signed 2017-02-04 18:21:59 +0000
 • Danny Grehan
  signed 2017-02-02 16:11:54 +0000