Datganiad ar Gyhoeddiad yr Adran Gwaith a Phensiynau am Swyddi yng Nghymru

 MH_050716_Plaid_Cymru_103.JPG

Meddai AC y Rhondda ac arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

“Rwy’n fwy na balch y bu’r ymgyrch ar y cyd rhwng y PCS / a’r gymuned i gadw swyddi’r DWP yn y Rhondda yn llwyddiant, ac y bydd y staff o swyddfa’r Porth yn cael eu hadleoli i Donypandy yn hytrach na chael eu gorfodi i deithio i Gaerffili.

"Allai’r Rhondda ddim fforddio colli’r swyddi hyn – byddai ein heconomi lleol wedi cael ergyd galed na allai fod wedi ei fforddio. Mae’r penderfyniad heddiw yn unol â dymuniadau’r gweithlu teyrngar fu’n rhoi gwasanaeth eithriadol i’w cyflogwyr a’r bobl y maent yn eu gwasanaethu.

“Fodd bynnag, ledled Cymru, nid yw’r darlun mor gadarnhaol. Yn Llanelli, Aberpennar a’r Pîl, bydd swyddfeydd lleol y DWP yn cael eu cau, gan golli cannoedd o swyddi i’r cymunedau lleol hynny.

"Penderfyniad wedi ei sbarduno gan agenda llymder y llywodraeth Dorïaidd yw hwn, nid gan anghenion ein cymunedau a’n pobl, ac y mae’n enghraifft arall pam fod Plaid Cymru eisiau gweld datganoli pwerau dros Ganolfannau Gwaith i Gymru fel y gallwn amddiffyn y gwasanaethau hyn rhag y llywodraeth Geidwadol.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.