Datganiad ar Gyhoeddiad yr Adran Gwaith a Phensiynau am Swyddi yng Nghymru

 MH_050716_Plaid_Cymru_103.JPG

Meddai AC y Rhondda ac arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

“Rwy’n fwy na balch y bu’r ymgyrch ar y cyd rhwng y PCS / a’r gymuned i gadw swyddi’r DWP yn y Rhondda yn llwyddiant, ac y bydd y staff o swyddfa’r Porth yn cael eu hadleoli i Donypandy yn hytrach na chael eu gorfodi i deithio i Gaerffili.

"Allai’r Rhondda ddim fforddio colli’r swyddi hyn – byddai ein heconomi lleol wedi cael ergyd galed na allai fod wedi ei fforddio. Mae’r penderfyniad heddiw yn unol â dymuniadau’r gweithlu teyrngar fu’n rhoi gwasanaeth eithriadol i’w cyflogwyr a’r bobl y maent yn eu gwasanaethu.

“Fodd bynnag, ledled Cymru, nid yw’r darlun mor gadarnhaol. Yn Llanelli, Aberpennar a’r Pîl, bydd swyddfeydd lleol y DWP yn cael eu cau, gan golli cannoedd o swyddi i’r cymunedau lleol hynny.

"Penderfyniad wedi ei sbarduno gan agenda llymder y llywodraeth Dorïaidd yw hwn, nid gan anghenion ein cymunedau a’n pobl, ac y mae’n enghraifft arall pam fod Plaid Cymru eisiau gweld datganoli pwerau dros Ganolfannau Gwaith i Gymru fel y gallwn amddiffyn y gwasanaethau hyn rhag y llywodraeth Geidwadol.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.