Datganiad ar Ganolfan Prawf Gyrru Pontypridd

 MH_050716_Plaid_Cymru_027.JPG

Mae nifer o bobl - gan gynnwys hyfforddwyr gyrru - wedi codi pryderon ynglŷn ag adleoli'r ganolfan brawf DVSA ym Mhontypridd. Rwy'n rhannu pryderon hynny.

Fel rhywun sy'n gyfarwydd iawn â Phontypridd, rwy’n cydnabod gwerth cadw'r ganolfan brawf DVSA yn yr ardal hon. Mewn llythyr at Gareth Llewellyn, prif weithredwr y DVSA, eglurais y byddai'r lleoliad tybiedig newydd yn Llantrisant yn rhoi hyfforddwyr gyrru o’r Rhondda – a’u disgyblion – o dan anfantais.

Ysgrifennais: 'Mae hyfforddwyr gyrru wedi dweud wrthyf fod y traffig trwm ar y ffyrdd rhwng y Rhondda a Llantrisant - safle'r adleoli arfaethedig – yn golygu na fyddai gyrru yn ôl ac ymlaen mewn gwers ddwy awr yn ymarferol.'

Ysgrifennais hefyd fod Pontypridd yn leoliad heb ei ail, gan ychwanegu: "Mae'n cynnig cylchfannau mawr, system un-ffordd a mynediad hawdd i ffordd ddeuol brysur, sef yr A470 ...... fel lleoliad yn darparu ystod eang o brofiadau gyrru, ni all Llantrisant gystadlu.

'Rwy'n poeni am oblygiadau anfon gyrwyr newydd ar ein ffyrdd heb y profiad gyrru eang y gallant ei gael ym Mhontypridd.'

Mewn ymateb, yr wyf yn derbyn y llythyr isod gan Mr Llewellyn. Byddaf yn rhoi gwybod i bobl am unrhyw ddiweddariadau pellach.

DVSA_response.jpg

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.