Leanne Wood: Mae System San Steffan yn Cosbi Cymru

 MH_050716_Plaid_Cymru_035.JPG

Mae Leanne Wood wedi ymateb i ddadl frys a alwyd gan Lywodraeth Cymru ynghylch y cytundeb gyda’r DUP.

Wrth siarad yn siambr y Cynulliad, dywedodd arweinydd Plaid Cymru:

“Ddylai pobl yng Nghymru deimlo mwy na rhwystredigaeth gyda’r cytundeb hwn, fe ddylent fod yn ddig.

“Bu Cymru yn wastad yn drydydd yn y ciw y tu ôl i Ogledd Iwerddon a’r Alban o ran pwerau a chyllid.

“Y wlad hon sydd wedi creu’r lleiaf o dwrw.

“Ni fu’n tawelaf a’r mwyaf parchus o holl genhedloedd y DG.

“A chanlyniad hynny fu i ni gael ein gadael ar ôl.”

Galwodd ar i arweinwyr y pleidiau Cymreig dderbyn nad oedd y DG yn gweithio i Gymru, ac i ystyried sut y gellid ‘symud y wlad i fyny’r ysgol’, gan ychwanegu:

“Rhaid i ni fod yn onest ymysg yr holl bleidiau yn y siambr hon – dyw’r Deyrnas Gyfunol ddim yn gweithio drosom.

“Y cam cyntaf yw cyfaddef nad yw’r DG, system San Steffan, yn cyflawni dros Gymru.

“Ei bod yn cosbi Cymru.

“Unwaith i ni gyfaddef hynny, dylem edrych o ddifrif ar y camau nesaf i Gymru, a defnyddio’r holl ddylanwad sydd gennym fel pleidiau gwleidyddol i sicrhau y bydd Cymru’n dringo’n uwch i fyny’r ysgol.”

Os ydych yn cytuno â Leanne a Phlaid Cymru cliciwch ar y ddolen hon os gwelwch yn dda. Diolch.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.