Ymateb Plaid Cymru i Ystadegau Newydd ar Farwolaethau Drwy Gyffuriau

Leanne_Wood_new_headshot_small.jpg

Dywedodd Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Thai, Leanne Wood AC: “Mae ffigurau heddiw sy’n dangos fod marwolaethau oherwydd camddefnydd cyffuriau ar eu huchaf erioed yn gondemniad damniol o’r ‘rhyfel’ bondigrybwyll yn erbyn cyffuriau.

"Mae’r ffigurau yn syfrdanol, ac mae’r sefyllfa’n waeth oherwydd ein bod yn gwybod y gellid bod wedi atal y marwolaethau hyn.

“Daw’r ffigurau hyn wedi degawd a mwy o lymder, toriadau enfawr o wasanaethau cefnogol ac ataliol, a gwrthodiad llywodraeth San Steffan i gyd-fynd â chyngor sy’n seiliedig ar dystiolaeth megis ystafelloedd cymryd cyffuriau sydd â staff ac sy’n ddiogel, fel y cefnogwyd gan gomisiynydd heddlu a throseddu Plaid Cymru dros y Gogledd Arfon Jones. Nid yw’r sefyllfa’n debygol o wella dan yr Ysgrifennydd Cartref newydd.

“Rwyf am i Gymru gael rheolaeth lawn ar bopeth sy’n effeithio polisi cyffuriau fel y gallwn ni gymryd ymagwedd sy’n lleihau niwed ac sy’n gadw pobl yn ddiogel ac yn fyw.

“Mae nifer o enghreifftiau o wledydd eraill ar draws y byd, megis Portiwgal, sydd wedi derbyn bod unrhyw fath o ‘ryfel yn erbyn cyffuriau’ yn ofer, ac sydd wedi mabwysiadu ymagwedd gwahanol, llawer mwy effeithiol. Rwyf am i Gymru ddysgu wrthynt.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.