Cyfrannwch

Leanne_profile.JPG

Does yna ddim etholiad ar y gorwel, ond dydi hynny ddim yn golygu nad yw gwaith Leanne, na gwaith Plaid Cymru Rhondda yn dod i ben. Mae Leanne a Phlaid Cymru Rhondda yn gwiethio'n galed bob dydd ar ran pobl y Rhondda. 

Gyda phob peth a wnawn, rydym yn lledaenu’n neges ni o obaith i’r Rhondda, ac wrth wneud, yn ennill cefnogaeth a chreu momentwm.

Yn dilyn yr etholiadau lleol diweddar lle enillon ni y mwyafrif o seddi’r Rhondda, ein nôd ni yw sicrhau bod eich cefnogaeth chi yn troi'n ganlyniad cadarnhaol i bobl y Rhondda.

Allwch chi gyfrannu i helpu Plaid Rhondda?

 • £25    Talu am argraffu 500 o daflenni
 • £50    Talu am 20 poster gardd - hoffem weld y Rhondda yn llawn ohonynt unwaith eto
 • £100  Talu am hysbyseb ar y we
 • £1000 Talu am daflen ar gyfer y Rhondda gyfan. 

Mae pob un rhodd yn bwysig. Os os oes modd i chi gyfrannu, gwnewch os gwelwch chi'n dda. Rhanwch y dudalen hon i'ch cyfeillion ac i bawb ar y gwefannau cymdeithasol. Diolch

 

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.

Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 I’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 I rhoi gwybod I’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch at http://www.electoralcommission.gov.uk


Dangos 9 o ymatebion

 • Branwen Evans
  donated 2017-05-16 00:09:31 +0100
 • Dafydd Trystan Davies
  donated 2016-03-23 13:08:36 +0000
 • Ffion Larsen
  donated 2016-02-29 00:33:38 +0000
 • Sion Jobbins
  donated 2016-02-25 21:59:37 +0000
 • Steffan Webb
  donated 2016-01-24 20:01:29 +0000
 • Sioned a Daniel Williams
  donated 2016-01-24 10:49:20 +0000
 • Danny Grehan
  followed this page 2016-01-12 15:45:01 +0000
 • Branwen Evans
  donated 2016-01-10 14:36:02 +0000
 • Geraint Day
  donated 2016-01-06 21:16:44 +0000