“Mae gan ddatganoli fwy i’w gynnig i Gymru”: Leanne

 MH_050716_Plaid_Cymru_102.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi herio’r Prif Weinidog oherwydd methiant ei lywodraeth i gyflwyno manteision pendant trwy ddatganoli.

Dywedodd fod gan ddatganoli fwy i’w gynnig i bobl Cymru, ond, meddai, oherwydd methiant Llafur i gyflawni, nid yw pobl yn gweld gwahaniaeth i’w bywydau nac i ansawdd gwasanaethau cyhoeddus.

Cyfeiriodd at feirniadaeth o Lywodraeth Cymru gan gyn-Ysgrifennydd Gwladol Cymru Ron Davies a ddywedodd fod yn rhaid i weinidogion holi cwestiynau anodd iddynt eu hunain ynghylch cyflawni.

Meddai arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood: “Mae llywodraethu ein hunain yn fuddugoliaeth ynddo’i hun: does yr un wlad arall erioed wedi llywodraethu un arall yn dda.

“Ond mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad gwahanol i’r Cynulliad Cenedlaethol.

“Mae gan ddatganoli mwy i’w gynnig i Gymru, ac nid dyma’r gorau y gallwn ei gael.

“Mae’r llywodraeth Lafur wedi llywyddu nid yn gymaint dros ddegawd cyflawni, ond degawd o hunan-fodlonrwydd. Mae arnom angen cenedl lle mae premiwm ar hunanlywodraeth.

“Gwneud ein penderfyniadau ein hunain yw’r cam cyntaf hanfodol, ac y mae Plaid Cymru yn falch fod Cymru wedi cymryd y cam hwnnw.

“Ond y cam nesaf yw gwireddu’r premiwm hwnnw.

“Dylai bod yn ddinesydd o Gymru arwain at fonws gwasanaeth cyhoeddus - difidend datganoli.”

Heriodd y Prif Weinidog i wella perfformiad ar faterion allweddol megis iechyd, addysg a’r economi, gan rybuddio: “Os byddwn yn tynnu at derfyn y tymor hwn heb unrhyw arwydd y bydd hynny’n digwydd, a wnewch chi dderbyn a chyfaddef fod ar Gymru angen newid llywodraeth?”

Os ydych yn cytuno â'r Leanne, cliciwch y ddolen hon. Diolch.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.