“Mae gan ddatganoli fwy i’w gynnig i Gymru”: Leanne

 MH_050716_Plaid_Cymru_102.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi herio’r Prif Weinidog oherwydd methiant ei lywodraeth i gyflwyno manteision pendant trwy ddatganoli.

Dywedodd fod gan ddatganoli fwy i’w gynnig i bobl Cymru, ond, meddai, oherwydd methiant Llafur i gyflawni, nid yw pobl yn gweld gwahaniaeth i’w bywydau nac i ansawdd gwasanaethau cyhoeddus.

Cyfeiriodd at feirniadaeth o Lywodraeth Cymru gan gyn-Ysgrifennydd Gwladol Cymru Ron Davies a ddywedodd fod yn rhaid i weinidogion holi cwestiynau anodd iddynt eu hunain ynghylch cyflawni.

Meddai arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood: “Mae llywodraethu ein hunain yn fuddugoliaeth ynddo’i hun: does yr un wlad arall erioed wedi llywodraethu un arall yn dda.

“Ond mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad gwahanol i’r Cynulliad Cenedlaethol.

“Mae gan ddatganoli mwy i’w gynnig i Gymru, ac nid dyma’r gorau y gallwn ei gael.

“Mae’r llywodraeth Lafur wedi llywyddu nid yn gymaint dros ddegawd cyflawni, ond degawd o hunan-fodlonrwydd. Mae arnom angen cenedl lle mae premiwm ar hunanlywodraeth.

“Gwneud ein penderfyniadau ein hunain yw’r cam cyntaf hanfodol, ac y mae Plaid Cymru yn falch fod Cymru wedi cymryd y cam hwnnw.

“Ond y cam nesaf yw gwireddu’r premiwm hwnnw.

“Dylai bod yn ddinesydd o Gymru arwain at fonws gwasanaeth cyhoeddus - difidend datganoli.”

Heriodd y Prif Weinidog i wella perfformiad ar faterion allweddol megis iechyd, addysg a’r economi, gan rybuddio: “Os byddwn yn tynnu at derfyn y tymor hwn heb unrhyw arwydd y bydd hynny’n digwydd, a wnewch chi dderbyn a chyfaddef fod ar Gymru angen newid llywodraeth?”

Os ydych yn cytuno â'r Leanne, cliciwch y ddolen hon. Diolch.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.