Leanne yn galw am ddatganoli’r system cyfiawnder troseddol i Gymru er mwyn amddiffyn y cyhoedd

MH_050716_Plaid_Cymru_088.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi cyfeirio at fethiant cywilyddus yn y gwasanaeth prawf sydd newydd ei breifateiddio fel rheswm i ddatganoli’r system cyfiawnder troseddol i Gymru.

Yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog, tynnodd AC y Rhondda sylw at lofruddiaeth frawychus Conner Marshall 18 oed ym Mharc Carafanau Bae Trecco ym mis Mawrth 2015 gan rywun oedd ar brawf ac nad oedd yn cael ei oruchwylio’n iawn. Carcharwyd llofrudd Conner, David Braddon o Gaerffili, wedi hynny am oes.

Cyfarfu mam Conner, Nadine, yn ddiweddar â Leanne fel rhan o’i hymgyrch i sicrhau na fydd camgymeriadau tebyg yn digwydd yn y dyfodol.

Yn ystod y sesiwn lawn, dywedodd Ms Wood: “Mae un achos sydd yn dangos i mi mewn ffordd drawiadol iawn pam fod yn rhaid i ni gael rheolaeth dros ein system cyfiawnder troseddol, a pham bod yn rhaid i hynny ddigwydd yn fuan. Yr oedd achos Conner Marshall o’r Barri yn dangos methiannau yn y system brofiannaeth.

“Cafodd ei lofruddio’n giaidd gan rywun oedd ar brawf ac nad oedd yn cael ei oruchwylio’n ddigonol dan y system a breifateiddiwyd ers 2014. Roedd llofrudd Conner wedi colli wyth o apwyntiadau profiannaeth.

“Mae cyswllt clir rhwng preifateiddio’r gwasanaeth prawf, ceisio elw a pherfformiad gwael o ran goruchwylio a monitro. Ni chafwyd unrhyw welliant mewn deilliannau profiannaeth ers i breifateiddio ddigwydd. Mae niferoedd staff i lawr 30 y cant ac y mae cyfraddau aildroseddu wedi codi.

“Nid yw gadael gwasanaethau prawf Cymru yn nwylo San Steffan wedi gweithio. Dengys achos case Conner Marshall nad yw’r cyhoedd yn ddiogel dan y system hon.

“Wnewch chi gefnogi galwad teulu Conner Marshall am ymchwiliad i weithredoedd Working Links yn yr achos hwn? A phan fydd Cymru yn cael y cyfrifoldeb dros bolisi cyfiawnder troseddol, ydych chi’n cytuno â mi y dylid dwyn gwasanaethau profiannaeth yn ôl dan reolaeth gyhoeddus?”

Yn ei ymateb, honnodd y Prif Weinidog nad oedd yn “gyfarwydd” â’r achos ond addawodd “edrych arno ac ysgrifennu’n ôl.”

Os ydych yn cytuno â Leanne, beth am ymwneud â Phlaid Cymru trwy glicio ar y ddolen hon?

 

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.