Leanne yn cyhuddo amheuwyr datganoli o ddangos diffyg ffydd yng Nghymru

 MH_050716_Plaid_Cymru_035.JPG

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru wedi beirniadu gwleidyddion o Gymru sydd wedi mynegi amheuaeth dros ddyfodol datganoli yn y dyddiau diwethaf yn sgil y bleidlais i adael yr UE.

Dywedodd Leanne Wood fod amheuwyr datganoli yn arddangos diffyg ffydd yng Nghymru a'i bod hi'n credu fod Brexit yn cryfhau'r achos o blaid grymuso'r Cynulliad Cenedlaethol, gan bwysleisio nad oedd y bleidlais yn cyfiawnhau canoli grym yn Llundain.

Dywedodd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru:

"Mae gormod o bobl yn y genedl hon sydd yn barod i honni nad yw Cymru'n ddigon da, ac y byddai San Steffan yn ein llywodraethu'n well na ni. Rwy'n gwrthod yr agwedd hon.

"Roedd canlyniad refferendwm yr UE i fod am bobl yn cymryd rheolaeth unwaith eto. Am sofraniaeth. Rhan o'r broblem gyda'n Cynulliad yw ei ddiffyg pwerau. Mae gennym broblemau niferus yng Nghymru a nid oes gennym y grymoedd na'r llywodraeth gymwys, uchelgeisiol sydd ei angen i'w datrys.

"Mae Brexit yn cynnig cyfle i genhedloedd gymryd mwy o rym a chyfrifoldeb gan y Deyrnas Gyfunol. Dangosodd canlyniad y refferendwm sut y mae rheolaeth San Steffan wedi gadael nifer o gymunedau ar ol. Ni ddylai hyn gael ei ddehongli mewn unrhyw ffordd fel pleidlais i ganoli mwy o rym yn San Steffan.

"Bydd datganoli, ac felly Cymru, yn llwyddo os yw pob plaid yn dangos hyder yn ein gwlad a gallu pobl Cymru i gyflawni.

"Credaf yn gryf y byddwn yn gwneud yn well drwy lywodraethu ein hunain na all San Steffan fyth wneud. Byddai rhoi mwy o bwerau a chyfrifoldebau i Gymru yn sicrhau gwell craffu o Lywodraeth Lafur Cymru, am y byddai llai o sgop i San Steffan gael y bai am y methiant i ddarparu gwasanaethau.

"Ni ddylai unrhyw genedl gyda hunan-barch ofni neu fod a chywilidd o hunan-lywodraeth. Mae'n ddigalon gweld agweddau mor negyddol gan rai o blith gwleidyddiaeth Cymru. Byddai ein cenedl yn elwa pe bai pleidiau eraill yn mabwysiadu'r agwedd gadarnhaol sydd gan Blaid Cymru tuag at ein gwlad."

Os ydych am ymuno â Phlaid Cymru, cliciwch y ddolen hwn.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.