Leanne yn cyhuddo amheuwyr datganoli o ddangos diffyg ffydd yng Nghymru

 MH_050716_Plaid_Cymru_035.JPG

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru wedi beirniadu gwleidyddion o Gymru sydd wedi mynegi amheuaeth dros ddyfodol datganoli yn y dyddiau diwethaf yn sgil y bleidlais i adael yr UE.

Dywedodd Leanne Wood fod amheuwyr datganoli yn arddangos diffyg ffydd yng Nghymru a'i bod hi'n credu fod Brexit yn cryfhau'r achos o blaid grymuso'r Cynulliad Cenedlaethol, gan bwysleisio nad oedd y bleidlais yn cyfiawnhau canoli grym yn Llundain.

Dywedodd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru:

"Mae gormod o bobl yn y genedl hon sydd yn barod i honni nad yw Cymru'n ddigon da, ac y byddai San Steffan yn ein llywodraethu'n well na ni. Rwy'n gwrthod yr agwedd hon.

"Roedd canlyniad refferendwm yr UE i fod am bobl yn cymryd rheolaeth unwaith eto. Am sofraniaeth. Rhan o'r broblem gyda'n Cynulliad yw ei ddiffyg pwerau. Mae gennym broblemau niferus yng Nghymru a nid oes gennym y grymoedd na'r llywodraeth gymwys, uchelgeisiol sydd ei angen i'w datrys.

"Mae Brexit yn cynnig cyfle i genhedloedd gymryd mwy o rym a chyfrifoldeb gan y Deyrnas Gyfunol. Dangosodd canlyniad y refferendwm sut y mae rheolaeth San Steffan wedi gadael nifer o gymunedau ar ol. Ni ddylai hyn gael ei ddehongli mewn unrhyw ffordd fel pleidlais i ganoli mwy o rym yn San Steffan.

"Bydd datganoli, ac felly Cymru, yn llwyddo os yw pob plaid yn dangos hyder yn ein gwlad a gallu pobl Cymru i gyflawni.

"Credaf yn gryf y byddwn yn gwneud yn well drwy lywodraethu ein hunain na all San Steffan fyth wneud. Byddai rhoi mwy o bwerau a chyfrifoldebau i Gymru yn sicrhau gwell craffu o Lywodraeth Lafur Cymru, am y byddai llai o sgop i San Steffan gael y bai am y methiant i ddarparu gwasanaethau.

"Ni ddylai unrhyw genedl gyda hunan-barch ofni neu fod a chywilidd o hunan-lywodraeth. Mae'n ddigalon gweld agweddau mor negyddol gan rai o blith gwleidyddiaeth Cymru. Byddai ein cenedl yn elwa pe bai pleidiau eraill yn mabwysiadu'r agwedd gadarnhaol sydd gan Blaid Cymru tuag at ein gwlad."

Os ydych am ymuno â Phlaid Cymru, cliciwch y ddolen hwn.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.