Arbenigwyr yn Cefnogi Galwad y Blaid i Ddatganoli Gweinyddiaeth Lles

pic1_smaller.jpg

Mae arbenigwyr wedi cefnogi galwad Plaid Cymru i ddatganoli gweinyddiaeth lles i Gymru.

Mae'r adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru yn amlinellu sut y gallai Cymru fod ar ei hennill yn ariannol pe bai'n dilyn yr un model dros les â'r Alban.

Mae'r adroddiad yn dweud pe bai llywodraeth Cymru a'r DU wedi cytuno ar fframwaith ariannol tebyg i'r un a drafodwyd gan Lywodraeth yr Alban, a bod pwerau dros fudd-daliadau S wedi'u datganoli i Gymru yn 2018-19, byddai Trysorlys Cymru “yn well o £700 miliwn erbyn diwedd 2023-24.”

Mae Plaid Cymru wedi bod yn galw am ddatganoli gweinyddiaeth lles ers tro - fyddai'n cynnwys rheolaeth ar sut a phryd y gwneir taliadau, fel ffordd o liniaru effaith newidiadau lles creulon y Ceidwadwyr.

Wrth ymateb i'r adroddiad, meddai Leanne Wood AC a gweinidog cysgodol dros gyfiawnder cymdeithasol:

“Mae'r adroddiad hwn yn cadarnhau y byddai Cymru ar ei hennill yn ariannol o gael yr un fargen â'r Alban dros les yn hytrach na dderbyn nawdd cymdeithasol yn syth dan reolaeth y Ceidwadwyr creulon yn San Steffan.

“Mae Canolfan Llywodraethiant Cymru yn amcangyfrif y gallem fod yn cynhyrchu dros £ 200 miliwn dros ben (surpluses) erbyn canol y degawd nesaf pe bai gennym yr un cytundeb â'r Alban, a fyddai'n fwy na digon i ni wneud yn iawn am anghyfiawnder asesiadau annheg y mae pobl anabl wedi bod yn gorfod eu dioddef yn ogystal â gadael lle i gynyddu'r gefnogaeth i ofalwyr.

"Byddai hefyd arbedion anuniongyrchol i'r GIG a Chymdeithasau Tai sydd wedi gorfod dioddef hefyd yn sgil costau San Steffan.

“Ar ôl cyhoeddi’r adroddiad hwn, ni allaf weld sut y gall Llywodraeth Cymru barhau i fynnu bod Cymru'n cael cytundeb israddol gan San Steffan. Nid yn unig yw’n anghywir yn foesol i adael i San Steffan barhau a rheoli lles ond rydym yn gwybod nawr ei fod yn anghywir yn ariannol hefyd.”

 Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.