Brwdfrydedd a Phenderfyniad Cryf i Wrthwynebu Israddio’r Adran Frys – Leanne

Treorci_Royal_Glam_meeting.jpg

Mae Rhondda AC wedi cynnal cyfarfod cyhoeddus yn Nhreorci i drafod y camau nesaf yn yr ymgyrch i gadw gwasanaethau meddygon ymgynghorol 24 awr yn y prif ysbyty dosbarth cyffredinol sy’n gwasanaethu’r Rhondda.

Cynhaliwyd y cyfarfod yng Nghlwb Rygbi Treorci dan gadeiryddiaeth y cynghorydd Plaid Cymru lleol Emyr Webster, ac yr oedd dros 100 o bobl yn bresennol i fynegi eu dicter gyda’r cynlluniau i israddio’r Adran Frys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn Llantrisant.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, gan weithredu ar agenda canoli’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru, eisiau lleihau’r gwasanaeth gan feddygon ymgynghorol.

Dywedant mai prinder meddygon ymgynghorol sydd wedi eu gorfodi i wneud hyn, ond mae Leanne, mewn cwestiynau i Weinidogion Llafur, wedi datgelu diffyg ymdrech i recriwtio meddygon, a’r ffaith fod byrddau iechyd eraill – nad ydynt dan fygythiad o golli gwasanaethau meddygon ymgynghorol mewn Adran Frys – wedi llwyddo i ddenu’r arbenigedd angenrheidiol.

Gwnaed nifer o awgrymiadau yn y cyfarfod cyhoeddus, ac yn eu plith yr oedd cysylltu â chymunedau eraill y tu allan i’r Rhondda a allai ddioddef oherwydd y cynlluniau, a gorymdaith gyda phroffil uchel yn y Rhondda.

Dywedodd AC y Rhondda, Leanne Wood: “Yr oedd presenoldeb da yn y cyfarfod yng Nghlwb Rygbi Treorci, ac fe gafwyd rhai awgrymiadau da iawn am yr ymgyrch i gadw gwasanaeth 24-awr dan ofal meddygon ymgynghorol yn yr Adran Frys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg.

“Fel gyda’r cyfarfodydd eraill a drefnwyd gan fy nhîm yn y Porth a Ferndale, yr oedd llawer o frwdfrydedd a phenderfyniad yn yr ystafell i sicrhau na ddylid caniatáu i agenda canoli’r Llywodraeth Lafur effeithio ar ein Hadran frys. Rydym eisiau gwasanaethau diogel, ac y mae hynny’n golygu gwasanaeth 24 awr gyda meddygon ymgynghorol llawn-amser ar y staff. Yn y cyfarfod, fe wnaethom gytuno fod unrhyw beth llai yn annerbyniol.

“Fe wnaethom alw hefyd ar y bwrdd iechyd i ymdrechu’n galed i gyflogi meddygon ymgynghorol llawn-amser yn yr Adran Frys.”

Ychwanegodd Leanne: “Awgrymwyd hefyd i ni greu gwell cysylltiadau gyda chymunedau yn ardaloedd Pen-y-bont, Merthyr a Chaerdydd. Bydd oblygiadau lleihau darpariaeth Adran Frys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn effeithio nid yn unig ar bobl yn yr ardal gyfagos – fe gaiff effaith hefyd ar bobl Pen-y-bont, Merthyr a Chaerdydd gan y gorfodir eu Hadrannau Brys hwy i gymryd miloedd yn fwy o gleifion bob mis. 

“Fe wnaethom addo hefyd i drefnu gorymdaith brotest trwy’r Rhondda a, gobeithio, cwrdd â gorymdaith o ardal Pontypridd. Mae angen gweithio mwy ar y syniad hwnnw, ond yr oedd y penderfyniad i wneud rhywbeth cadarnhaol i wrthweithio’r cynlluniau canoli yn gryf iawn.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.