Leanne yn Sefyll dros Ddyfodol yr Adran Frys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn y Senedd

Royal_Glam_protest_pic_2020.jpg

Mae AS y Rhondda wedi galw ar i’r Gweinidog Iechyd Llafur i warantu dyfodol yr adran frys yn ysbyty Brenhinol Morgannwg.

Gwnaeth Leanne Wood y cais wrth ymateb i ddatganiad gan Lywodraeth Cymru ar gynnydd yn adran famolaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg. Yn gynharach eleni, rhoddwyd y gorau i fwriad y bwrdd iechyd i leihau gwasanaethau brys dan ofal meddygon ymgynghorol - a gefnogwyd gan y Llywodraeth Lafur sydd â gofal dros iechyd yng Nghymru. Daeth y tro pedol yn sgil protestio a dadlau brwd gan drigolion Rhondda Cynon Taf.

Yn ystod ei datganiad yn y Senedd, galwodd Leanne hefyd am ymrwymiad gan y Gweinidog Iechyd y byddai Canolfan Genedigaeth Tirion ar safle Ysbyty Brenhinol Morgannwg, sydd ar gau ar hyn o bryd, yn cael ei agor gyda mwy o staff i ymdopi a phwysau yn ystod y gaeaf.

Dywedodd: “Mae datganiad y Gweinidog hefyd yn canmol y bwrdd am wneud gwelliannau yng nghyd-destun COVID. Yr hyn sy’n wir, wrth gwrs, yw bod lle i ddiolch i staff yn ein GIG yn feunyddiol am y gwaith digynsail a ddigwyddodd dros y flwyddyn a aeth heibio.

“Ond mae arna’i ofn fod y Gweinidog wedi anghofio crybwyll mater arall sydd wedi creu pwysau i staff Ysbyty Brenhinol Morgannwg , sef yr ansicrwydd dros ei rôl yn y dyfodol a’r ansicrwydd ynghylch y gwasanaethau yno.

“Mae wedi mynd â’u sylw, a hynny’n hollol ddiangen. Felly, a all y Gweinidog gadarnhau heddiw na fydd hyn yn dwyn sylw’r staff yn y dyfodol, ac y bydd gwasanaethau brys yn rhan o Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn y dyfodol wedi’r pandemig?”

Yn ei ateb, ni roddodd y Gweinidog Iechyd unrhyw warant am ddyfodol yr adran frys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg, ond fe ddywedodd: “Mae’r cwestiynau am feddygaeth frys wedi eu datrys gan y bwrdd iechyd oherwydd y recriwtio llwyddiannus sydd wedi digwydd, ac nid wyf yn tybio ei bod yn briodol nac yn gwneud unrhyw ffafrau i’r menywod yr ydym yn eu crybwyll heddiw i geisio ail-godi hen ddadleuon.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2020-10-16 10:51:29 +0100