Llafur yn Cau eu Llygaid i Broblemau ein Gwasanaeth Iechyd - Leanne

TONY0023_small.jpg

Yn ymateb i'r newyddion bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf wedi ei osod o dan statws arolygu uwch gan Lywodraeth Lafur Cymru yn dilyn nifer o achosion pryder, dywedodd Leanne Wood, AC Plaid Cymru dros y Rhondda: "Mae hyn yn destun gofid i bawb o fewn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.

"Gwyddom am y problemau a fu yn yr Adran Famolaeth. Dros y blynyddoedd, derbyniais adroddiadau gan nifer o etholwyr am brofiadau torcalonnus wrth eni plant. Nawr ymddengys fod nifer o faterion eraill sy'n destun pryder o fewn y Bwrdd Iechyd.

"Mae methu cydymffurfio â rheoliadau iechyd a diogelwch, methu â gweithredu argymhellion Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru, diffygion wrth gyflwyno adroddiadau am ddigwyddiadau difrifol a diffyg tystiolaeth eu bod yn cydymffurfio â Deddf Staffio Nyrsys i gyd yn awgrymu bod angen newid y sefyllfa ar fyrder.

Tan iddynt roi eu tŷ mewn trefn, dylid gohirio cynlluniau Cwm Taf i ysgwyddo cyfrifoldebau ychwanegol trwy gymryd drosodd gwasanaethau o Ben-y-bont ar Ogwr. Byddai'n anghyfrifol i ysgwyddo cyfrifoldebau ychwanegol tra bod angen gwella cymaint o wasanaethau ar frys."

Ychwanegodd Ms Wood: "Fel y gwelsom yn achos Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, mae'r Llywodraeth Lafur wedi cau ei llygaid i broblemau'r GIC. Mae Gwasanaeth Iechyd Cymru wedi bod o dan eu gofal er 1999 a rhaid iddynt dderbyn cyfrifoldeb am y sefyllfa. Nid newyddion drwg i gleifion yn unig yw hyn, ond hefyd i'r staff diwyd ac ymroddgar sydd am gael y gorau i'r GIC ond sy'n cael eu tanseilio gan arweiniad gwleidyddol gwael gan y Llywodraeth Lafur."

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.