Llafur yn Cau eu Llygaid i Broblemau ein Gwasanaeth Iechyd - Leanne

TONY0023_small.jpg

Yn ymateb i'r newyddion bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf wedi ei osod o dan statws arolygu uwch gan Lywodraeth Lafur Cymru yn dilyn nifer o achosion pryder, dywedodd Leanne Wood, AC Plaid Cymru dros y Rhondda: "Mae hyn yn destun gofid i bawb o fewn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.

"Gwyddom am y problemau a fu yn yr Adran Famolaeth. Dros y blynyddoedd, derbyniais adroddiadau gan nifer o etholwyr am brofiadau torcalonnus wrth eni plant. Nawr ymddengys fod nifer o faterion eraill sy'n destun pryder o fewn y Bwrdd Iechyd.

"Mae methu cydymffurfio â rheoliadau iechyd a diogelwch, methu â gweithredu argymhellion Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru, diffygion wrth gyflwyno adroddiadau am ddigwyddiadau difrifol a diffyg tystiolaeth eu bod yn cydymffurfio â Deddf Staffio Nyrsys i gyd yn awgrymu bod angen newid y sefyllfa ar fyrder.

Tan iddynt roi eu tŷ mewn trefn, dylid gohirio cynlluniau Cwm Taf i ysgwyddo cyfrifoldebau ychwanegol trwy gymryd drosodd gwasanaethau o Ben-y-bont ar Ogwr. Byddai'n anghyfrifol i ysgwyddo cyfrifoldebau ychwanegol tra bod angen gwella cymaint o wasanaethau ar frys."

Ychwanegodd Ms Wood: "Fel y gwelsom yn achos Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, mae'r Llywodraeth Lafur wedi cau ei llygaid i broblemau'r GIC. Mae Gwasanaeth Iechyd Cymru wedi bod o dan eu gofal er 1999 a rhaid iddynt dderbyn cyfrifoldeb am y sefyllfa. Nid newyddion drwg i gleifion yn unig yw hyn, ond hefyd i'r staff diwyd ac ymroddgar sydd am gael y gorau i'r GIC ond sy'n cael eu tanseilio gan arweiniad gwleidyddol gwael gan y Llywodraeth Lafur."

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.