Leanne yn galw ar Lywodraeth Cymru i Dawelu Ofnau am Fwrdd Iechyd Lleol

flag_profile_pic.jpg

Cododd Leanne Wood, AC y Rhondda, bryderon am Ysbyty Brenhinol Morgannwg yng Nhynulliad Cenedlaethol Cymru.

Roedd Ms Wood yn siarad mewn sesiwn lawn o'r Senedd yn dilyn clywed gan aelod o staff yr ysbyty bod morâl yn isel a staff yn ymadael. Gofynnodd i'r Gweinidog Iechyd wneud datganiad i sicrhau cleifion a staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf sy'n gofidio. Daeth cais Leanne yn yr un wythnos ag y datgelodd Llywodraeth Cymru fod 'nifer o bryderon brys am ansawdd a diogelwch' wedi eu codi yn dilyn archwiliad o'r Adran Famolaeth yn gynharach y mis hwn.

Ar hyn o bryd mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf o dan wyliadwriaeth uwch oherwydd pryderon o fewn adrannau mamolaeth yr ysbyty. Yn ogystal, cyfarfu Leanne â Marcus Longley, cadeirydd Cwm Taf, i drofod y problemau o fewn y Bwrdd Iechyd.

Dywedodd AC Cwm Rhondda, "Roeddwn yn poeni o glywed gan aelod o staff Ysbyty Brenhinol Morgannwg am forâl isel a staff yn ymadael. Gwnaed nifer o gyhuddiadau bod meddygon a nyrsys yn ymadael â'r ysbyty am nad ydyynt am weithio yno yn sgil colli ymgynghorwyr oherwydd polisiau canoli'r penaethiaid iechyd a'r Llywodraeth Lafur.

"Nid yw adroddiadau fel hyn, ar ben y problemau a welsom yn yr adran famolaeth - sy'n galw am weithredu brys yn sgil archwiliad y mis hwn - yn ennyn hyder. Byddaf yn gofyn am esboniad gan benaethiaid Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf cyn gynted ag y medraf." Ychwanegodd Leanne, "Rwy'n teimlo dros gleifion sy'n defnyddio'r gwasanaethau yma, ond hefyd dros y staff sy'n gweithio yn yr ysbyty ac sy'n rhoi o'u gorau o dan amgylchiadau anodd.

"Rwy'n gobeithio y bydd gwyliadwriaeth uwch llywodraeth Cymru ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn gwella'r sefyllfa ac yn gwneud ei ysbytai - yn enwedig Ysbyty Brenhinol Morgannwg, gan taw dyma'r ysbyty ardal cyffredinol agosaf i'r Rhondda - yn well ar gyfer cleifion a staff."

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.