Leanne yn galw ar Lywodraeth Cymru i Dawelu Ofnau am Fwrdd Iechyd Lleol

flag_profile_pic.jpg

Cododd Leanne Wood, AC y Rhondda, bryderon am Ysbyty Brenhinol Morgannwg yng Nhynulliad Cenedlaethol Cymru.

Roedd Ms Wood yn siarad mewn sesiwn lawn o'r Senedd yn dilyn clywed gan aelod o staff yr ysbyty bod morâl yn isel a staff yn ymadael. Gofynnodd i'r Gweinidog Iechyd wneud datganiad i sicrhau cleifion a staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf sy'n gofidio. Daeth cais Leanne yn yr un wythnos ag y datgelodd Llywodraeth Cymru fod 'nifer o bryderon brys am ansawdd a diogelwch' wedi eu codi yn dilyn archwiliad o'r Adran Famolaeth yn gynharach y mis hwn.

Ar hyn o bryd mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf o dan wyliadwriaeth uwch oherwydd pryderon o fewn adrannau mamolaeth yr ysbyty. Yn ogystal, cyfarfu Leanne â Marcus Longley, cadeirydd Cwm Taf, i drofod y problemau o fewn y Bwrdd Iechyd.

Dywedodd AC Cwm Rhondda, "Roeddwn yn poeni o glywed gan aelod o staff Ysbyty Brenhinol Morgannwg am forâl isel a staff yn ymadael. Gwnaed nifer o gyhuddiadau bod meddygon a nyrsys yn ymadael â'r ysbyty am nad ydyynt am weithio yno yn sgil colli ymgynghorwyr oherwydd polisiau canoli'r penaethiaid iechyd a'r Llywodraeth Lafur.

"Nid yw adroddiadau fel hyn, ar ben y problemau a welsom yn yr adran famolaeth - sy'n galw am weithredu brys yn sgil archwiliad y mis hwn - yn ennyn hyder. Byddaf yn gofyn am esboniad gan benaethiaid Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf cyn gynted ag y medraf." Ychwanegodd Leanne, "Rwy'n teimlo dros gleifion sy'n defnyddio'r gwasanaethau yma, ond hefyd dros y staff sy'n gweithio yn yr ysbyty ac sy'n rhoi o'u gorau o dan amgylchiadau anodd.

"Rwy'n gobeithio y bydd gwyliadwriaeth uwch llywodraeth Cymru ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn gwella'r sefyllfa ac yn gwneud ei ysbytai - yn enwedig Ysbyty Brenhinol Morgannwg, gan taw dyma'r ysbyty ardal cyffredinol agosaf i'r Rhondda - yn well ar gyfer cleifion a staff."

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.