Mae Problemau’r Bwrdd Iechyd yn Ddyfnach na Mater y Prif Weithredwr yn Unig – Leanne

pic2_smaller.jpg

Wrth ymateb i’r newyddion fod Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Allison Williams ar absenoldeb salwch tymor-hir, dywedodd AC y Rhondda Leanne Wood: “Mae arna’i ofn mai’r cyfan wnaiff prif weithredwr interim newydd fydd papuro dros y craciau a ddatgelwyd gan y sgandal diwedd yn adran y gwasanaethau mamolaeth.

“Ni fydd y problemau endemig sydd wedi eu gwreiddio’n ddwfn yn cael eu datrys dros nos na thrwy roi un unigolyn yn lle un arall. Mae’n rhy syml, er yn gyfleus, i rai gwleidyddion Llafur awgrymu mai cael prif weithredwr newydd yw’r ateb i bopeth.

“Mae adrannau heb ddigon o staff, morâl isel, cynllunio gweithlu gwael gan un Gweinidog Iechyd Llafur ar ôl y llall, a methiant arbrawf i ganoli ysbytai gan y Llywodraeth Lafur hon oll wedi dod ynghyd i greu’r sefyllfa bresennol.

“Hyd nes y cawn Lywodraeth Cymru sydd yn cydnabod cyfrifoldeb, yn dangos arweiniad ac yn mynd ati i gynnal ymgyrch recriwtio i ymdrin â niferoedd staffio isel, yna ni fydd fawr ddim cynnydd yn cael ei wneud.”

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.

 

 

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.