Y Llywodraeth Lafur yn Gyfrifol yn Ystod Methiannau’r Bwrdd Iechyd - Leanne Wood

pic1_smaller.jpg

Mae AC y Rhondda wedi dweud fod yn rhaid i’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru ysgwyddo’r cyfrifoldeb am adroddiad damniol arall eto fyth i Fwrdd Iechyd Cwm Taf.

Yr oedd Leanne Wood AC yn siarad wedi rhyddhau adroddiad gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) a Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) a ddarganfu nifer o fethiannau sylweddol megis gwendidau yn llywodraethiant y bwrdd a diwylliant corfforaethol nad oedd yn rhoi’r grym i staff i leisio pryderon.

Canfu’r adroddiad hefyd, er bod y bwrdd iechyd yn gampus am gyrraedd targedau ariannol, fod hyn yn dod ar draul gwasanaethau i gleifion.

“Sawl adroddiad damniol am Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg  y mae’n rhaid i ni dderbyn?” meddai Ms Wood. “Oherwydd anallu’r sefydliad i ddysgu o’u camgymeriadau a’i diwylliant o wadu popeth, rhoddwyd diogelwch cleifion mewn perygl, ac y mae hynny’n dal yn wir.

“Mae hyn yn gyhuddiad erchyll sydd yn tynnu sylw at ddiwylliant o siomi cleifion dro ar ôl tro. Y methiannau hyn, ynghyd â’r diffyg arweinyddiaeth yng Nghwm Taf a nodwyd gan yr adroddiad, a arweiniodd at brofiadau gwael gan gleifion dros nifer o flynyddoedd. Nid yn unig hynny, ond roedd staff teyrngar a gweithgar yn cael eu siomi gan yr un system.”

Ychwanegodd Ms Wood: “Mae’n rhaid i’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru ysgwyddo’r cyfrifoldeb llawn am y llanast hwn. Hwy sydd wedi rhedeg y gwasanaeth iechyd yng Nghymru ers dau ddegawd - a hwy sy’n penodi’r bwrdd - ac eto, maent yn wastad yn ceisio osgoi’r cyfrifoldeb.

“Mae’n bryd iddynt wynebu pethau a chymryd y cyfrifoldeb dros wasanaeth a all olygu’r gwahaniaeth rhwng bywyd a marwolaeth. Mae’n rhaid i bethau newid, a newid yn gyflym, hefyd.

“Dylent gefnogi galwadau Plaid Cymru i sefydlu corff proffesiynol i reoleiddio rheolwyr y GIG gan y byddai hyn yn gwella safonau ac yn meddu ar y grym i symud ymaith enwau rheolwyr sydd wedi bod yn esgeulus.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.