Y Llywodraeth Lafur yn Gyfrifol yn Ystod Methiannau’r Bwrdd Iechyd - Leanne Wood

pic1_smaller.jpg

Mae AC y Rhondda wedi dweud fod yn rhaid i’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru ysgwyddo’r cyfrifoldeb am adroddiad damniol arall eto fyth i Fwrdd Iechyd Cwm Taf.

Yr oedd Leanne Wood AC yn siarad wedi rhyddhau adroddiad gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) a Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) a ddarganfu nifer o fethiannau sylweddol megis gwendidau yn llywodraethiant y bwrdd a diwylliant corfforaethol nad oedd yn rhoi’r grym i staff i leisio pryderon.

Canfu’r adroddiad hefyd, er bod y bwrdd iechyd yn gampus am gyrraedd targedau ariannol, fod hyn yn dod ar draul gwasanaethau i gleifion.

“Sawl adroddiad damniol am Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg  y mae’n rhaid i ni dderbyn?” meddai Ms Wood. “Oherwydd anallu’r sefydliad i ddysgu o’u camgymeriadau a’i diwylliant o wadu popeth, rhoddwyd diogelwch cleifion mewn perygl, ac y mae hynny’n dal yn wir.

“Mae hyn yn gyhuddiad erchyll sydd yn tynnu sylw at ddiwylliant o siomi cleifion dro ar ôl tro. Y methiannau hyn, ynghyd â’r diffyg arweinyddiaeth yng Nghwm Taf a nodwyd gan yr adroddiad, a arweiniodd at brofiadau gwael gan gleifion dros nifer o flynyddoedd. Nid yn unig hynny, ond roedd staff teyrngar a gweithgar yn cael eu siomi gan yr un system.”

Ychwanegodd Ms Wood: “Mae’n rhaid i’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru ysgwyddo’r cyfrifoldeb llawn am y llanast hwn. Hwy sydd wedi rhedeg y gwasanaeth iechyd yng Nghymru ers dau ddegawd - a hwy sy’n penodi’r bwrdd - ac eto, maent yn wastad yn ceisio osgoi’r cyfrifoldeb.

“Mae’n bryd iddynt wynebu pethau a chymryd y cyfrifoldeb dros wasanaeth a all olygu’r gwahaniaeth rhwng bywyd a marwolaeth. Mae’n rhaid i bethau newid, a newid yn gyflym, hefyd.

“Dylent gefnogi galwadau Plaid Cymru i sefydlu corff proffesiynol i reoleiddio rheolwyr y GIG gan y byddai hyn yn gwella safonau ac yn meddu ar y grym i symud ymaith enwau rheolwyr sydd wedi bod yn esgeulus.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.