Undeb Tollau yw’r Unig Ffordd i Amddiffyn Cymru Rhag Bygythiad Ffin Galed

 MH_050716_Plaid_Cymru_040.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi rhybuddio mai’r unig ffordd i amddiffyn Cymru rhag difrod ffin galed rhwng Cymru a’i chymdogion yw i’r DG aros yn yr Undeb Tollau.

Tynnodd sylw at y ffaith fod ASau Llafur wedi methu ag amddiffyn buddiannau Cymru trwy bleidleisio yn erbyn aelodaeth o’r Undeb Tollau mor ddiweddar â 20 Tachwedd.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

“Ateb Plaid Cymru i broblem y ffin yw i’r DG aros yn yr Undeb Tollau. Mae ein ASau yn gyson wedi pleidleisio o blaid hyn yn San Steffan, ond methodd ASau Llafur ag amddiffyn buddiannau Cymru yn y modd maent wedi pleidleisio.

“Yr ydym yn wynebu llywodraeth Dorïaidd wan a rhanedig, ond mae Llafur wedi caniatáu i gonsensws gael ei lunio ynghylch gadael y Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau.

“Mae Llafur yn methu â gweithredu fel gwrthblaid swyddogol iawn yn San Steffan ar y mater hwn. Nawr mae’n rhaid iddynt ddod at eu coed a gweithio er budd Cymru.”

Gan adleisio galwadau Leanne Wood, dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar Brexit yn San Steffan, Hywel Williams AS:

“Yr unig ffordd i osgoi ffin galed ar ynys Iwerddon yw sicrhau bod gogledd Iwerddon yn aros yn yr Undeb Tollau. Fodd bynnag, ni fyddai symud y ffin honno i’r môr rhwng Cymru ac Iwerddon yn gwneud i ffwrdd â’r bygythiad i broses heddwch Iwerddon.

“Yr ateb yw i bedair gwlad y DG aros yn yr Undeb Tollau wedi i ni adael yr UE. Bydd hyn yn sicrhau y bydd pedair gwlad y DG yn parhau i fasnachu nwyddau yn rhydd gyda’i gilydd, yr UE, a’r 53 gwlad arall y mae gennym gytundebau masnach gyda hwy, heb rwystrau ffiniau.

“Rhaid i’r Blaid Lafur roi’r gorau i ymgreinio i Brexitwyr ac uno i gefnogi parhad aelodaeth o’r Undeb Tollau.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.