Undeb Tollau yw’r Unig Ffordd i Amddiffyn Cymru Rhag Bygythiad Ffin Galed

 MH_050716_Plaid_Cymru_040.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi rhybuddio mai’r unig ffordd i amddiffyn Cymru rhag difrod ffin galed rhwng Cymru a’i chymdogion yw i’r DG aros yn yr Undeb Tollau.

Tynnodd sylw at y ffaith fod ASau Llafur wedi methu ag amddiffyn buddiannau Cymru trwy bleidleisio yn erbyn aelodaeth o’r Undeb Tollau mor ddiweddar â 20 Tachwedd.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

“Ateb Plaid Cymru i broblem y ffin yw i’r DG aros yn yr Undeb Tollau. Mae ein ASau yn gyson wedi pleidleisio o blaid hyn yn San Steffan, ond methodd ASau Llafur ag amddiffyn buddiannau Cymru yn y modd maent wedi pleidleisio.

“Yr ydym yn wynebu llywodraeth Dorïaidd wan a rhanedig, ond mae Llafur wedi caniatáu i gonsensws gael ei lunio ynghylch gadael y Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau.

“Mae Llafur yn methu â gweithredu fel gwrthblaid swyddogol iawn yn San Steffan ar y mater hwn. Nawr mae’n rhaid iddynt ddod at eu coed a gweithio er budd Cymru.”

Gan adleisio galwadau Leanne Wood, dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar Brexit yn San Steffan, Hywel Williams AS:

“Yr unig ffordd i osgoi ffin galed ar ynys Iwerddon yw sicrhau bod gogledd Iwerddon yn aros yn yr Undeb Tollau. Fodd bynnag, ni fyddai symud y ffin honno i’r môr rhwng Cymru ac Iwerddon yn gwneud i ffwrdd â’r bygythiad i broses heddwch Iwerddon.

“Yr ateb yw i bedair gwlad y DG aros yn yr Undeb Tollau wedi i ni adael yr UE. Bydd hyn yn sicrhau y bydd pedair gwlad y DG yn parhau i fasnachu nwyddau yn rhydd gyda’i gilydd, yr UE, a’r 53 gwlad arall y mae gennym gytundebau masnach gyda hwy, heb rwystrau ffiniau.

“Rhaid i’r Blaid Lafur roi’r gorau i ymgreinio i Brexitwyr ac uno i gefnogi parhad aelodaeth o’r Undeb Tollau.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.