Crown Carveries - Lord Tonypandy

Rwyf am lofnodi’r ddeiseb yma er mwyn galw ar Crown Carveries i newid enw’r dafarn ‘Lord Tonypandy’.

 Aberfan.JPG

Bu farw  116 o blant ac 28 oedolyn yn y drychineb, ac mae cyfres o raglenni diweddar i nodi 50 mlynedd ers y drychineb, wedi dangos yn glir bod George Thomas, oedd yn Ysgrifennydd Gwladol Cymru ar y pryd, yn hollol gywilyddus, wedi defnyddio’r arian a godwyd er mwyn talu i glirio’r tomenni. Gweithred ysgeler a chywilyddus yn erbyn pobol a chymuned Aberfan.

Efallai bod 50 mlynedd wedi mynd heibio, ond mae teimladau pobl yr un mor gryf nawr. Dw i am i’r cyswllt rhwng enw George Thomas a’r Rhondda cael ei thorri.

Cliciwch YMA er mwyn llofnodi’r ddeiseb

Pa enw fyddech CHI'n rhoi ar y dafarn? Rhowch eich syniad yn y bocs sylwadau, ac fe redwn pôl piniwn i ddod o hyd i'r enw mwyaf poblogaidd. 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Danny Grehan
    commented 2016-10-20 10:47:06 +0100
    Dw i wedi llofnodi’r ddeiseb wedi deall rhan y dyn yma wrth ddefnyddio arian dioddefwyr trychineb Aberfan i glirio’r tomenni . Mae enw’r dyn yn warth!

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.