Crown Carveries - Lord Tonypandy

Rwyf am lofnodi’r ddeiseb yma er mwyn galw ar Crown Carveries i newid enw’r dafarn ‘Lord Tonypandy’.

 Aberfan.JPG

Bu farw  116 o blant ac 28 oedolyn yn y drychineb, ac mae cyfres o raglenni diweddar i nodi 50 mlynedd ers y drychineb, wedi dangos yn glir bod George Thomas, oedd yn Ysgrifennydd Gwladol Cymru ar y pryd, yn hollol gywilyddus, wedi defnyddio’r arian a godwyd er mwyn talu i glirio’r tomenni. Gweithred ysgeler a chywilyddus yn erbyn pobol a chymuned Aberfan.

Efallai bod 50 mlynedd wedi mynd heibio, ond mae teimladau pobl yr un mor gryf nawr. Dw i am i’r cyswllt rhwng enw George Thomas a’r Rhondda cael ei thorri.

Cliciwch YMA er mwyn llofnodi’r ddeiseb

Pa enw fyddech CHI'n rhoi ar y dafarn? Rhowch eich syniad yn y bocs sylwadau, ac fe redwn pôl piniwn i ddod o hyd i'r enw mwyaf poblogaidd. 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Danny Grehan
    commented 2016-10-20 10:47:06 +0100
    Dw i wedi llofnodi’r ddeiseb wedi deall rhan y dyn yma wrth ddefnyddio arian dioddefwyr trychineb Aberfan i glirio’r tomenni . Mae enw’r dyn yn warth!