“Peidiwch â Gadael i’n Gwlad fod yn Anweledig yn San Steffan” - Leanne

 MH_050716_Plaid_Cymru_035.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, wedi annog pleidleiswyr i beidio â gadael i Gymru fod yn “anweledig yn San Steffan”, gan alw ar bobl i roi mandad i Blaid Cymru i “amddiffyn Cymru”.

Canolbwyntiodd Ms Wood ei hymosodiadau ar record y Blaid Geidwadol mewn llywodraeth a dywedodd y byddai Plaid Cymru yn sefyll dros gyfiawnder a chwarae teg ar bensiynau a gofal cymdeithasol, a thros arian i wasanaethau cyhoeddus.

Ymosododd ar y Blaid Lafur am eu rhagrith yn honni eu bod yn gwrthwynebu contractau dim-oriau wedi methu a phleidleisio dros ymdrechion Plaid Cymru i’w dileu yng Nghymru ar saith achlysur gwahanol.

Mewn apêl at bleidleiswyr Llafur, dywedodd Leanne Wood fod Cymru wedi pleidleisio dros Lafur ers can mlynedd - “dyw hyn ddim wedi atal y Torïaid rhag rheoli”.

Wrth siarad yn y ddadl, dywedodd Leanne Wood:

“Yng Nghymru, Plaid Cymru sydd yn sefyll dros degwch a chydraddoldeb i bawb sy’n dewis galw Cymru yn gartref.

“Ers can mlynedd, pleidleisiodd Cymru dros Lafur. Dyw hyn ddim wedi atal y Torïaid rhag rheoli.

“Mae gan Lafur yng Nghymru eu maniffesto eu hunain ac yn sôn dim am eu harweinydd yn eu hymgyrch. Pan geisiodd Plaid Cymru wahardd contractau dim oriau, ac i atal y Dreth Ystafell Wely, pleidleisiodd Llafur yn ein herbyn.

“Mae’n bryd i ni roi’r gorau i wneud yr hyn y buom yn wneud erioed. “Beth am roi llais i Gymru yn lle hynny?

“Fe wnawn ni sefyll dros gyfiawnder a thegwch ar bensiynau, ar ofal cymdeithasol, ac i’n gwasanaethau cyhoeddus sy’n cael eu hamddifadu o arian. “Rwy’n annog pobl gartref i roi i ni’r mandad sydd ei angen i amddiffyn Cymru.

“Dyw ein hoffi ddim yn ddigon. Mae arnom angen eich cefnogaeth chi a’ch pleidlais chi. “Peidiwch â gadael i’n gwlad fod yn anweledig yn San Steffan. “Pleidleisiwch i’r Blaid, am Gymru lwyddiannus.”

Os ydych chi eisiau helpu Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch y ddolen hon.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.