Atal Ymgynghori ar Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn “Rhyddhad Enfawr” - Leanne

Royal_Glam_protest_pic_2020.jpg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi croesawu atal yr ymgynghoriad dros ddyfodol yr Adran Frys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg.

Mae’r uwch-reolwyr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi penderfynu ‘atal dros dro’ eu cynlluniau i leihau gwasanaethau dan arweiniad meddygon ymgynghorol yn y prif ysbyty dosbarth sy’n gwasanaethu’r Rhondda.

Cyhoeddwyd llythyr ar y cyd gan gadeirydd y bwrdd iechyd, Marcus Longley a’r Cyfarwyddwr Meddygol Nick Lyons, a ddywedodd: ‘I hwyluso ymateb y Bwrdd Iechyd i’r Coronafirws COVID-19, yr ydym yn atal dros dro y rhan fwyaf o weithgareddau yn y prosiect sy’n ystyried meddygaeth frys (adran frys) a gwasanaethau cysylltiedig eraill yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg.

‘Bydd peth gwaith cefndir yn parhau, i gyfnerthu’r cynnydd a wnaed eisoes ac i gynllunio ar gyfer mwy o ymwneud â’r cyhoedd, staff a’r mudiadau sy’n bartneriaid yn y dyfodol.

‘Fodd bynnag, ni fyddwn yn gwneud unrhyw waith fydd yn tynnu staff clinigol oddi wrth eu prif waith. Bydd adroddiad ar gynnydd ar y prosiect a’r penderfyniad i atal a chyfnerthu yn cael ei ystyried gan y Bwrdd yn eu cyfarfod ar Fawrth 26.’

Mae’r llythyr yn ychwanegu: ‘Byddwn yn canolbwyntio yn bennaf dros yr wythnosau nesaf ar sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn parhau. Mae’r GIG cyfan yn wynebu her ddigynsail, a rhaid i ni roi’r brif flaenoriaeth i hyn. Yr ydym yn ddiolchgar i bawb a gymerodd ran yn nigwyddiadau ymwneud diweddar y Bwrdd Iechyd ac yr ydym yn edrych ymlaen at ail-gychwyn ein sgwrs gyda’r cyhoedd, ein staff a chynrychiolwyr etholedig ynghylch dewisiadau am gyflwyno gwasanaethau yn y dyfodol yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg unwaith i COVID-19 fod dan reolaeth.’

Croesawodd Leanne y newyddion, gan ddweud: “Bydd hyn yn rhyddhad enfawr i bawb fu’n ymgyrchu yn erbyn gwanhau gwasanaethau dan arweiniad meddygon ymgynghorol yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg. Yr ydym yn gryf o’r farn nad odd y dadleuon dros wanhau’r ddarpariaeth yn gwneud unrhyw synnwyr o gwbl. Buasai lleihau’r gallu - neu geisio gwneud hynny - ar adeg pan fo’r GIG yn wynebu ei her fwyaf yn ystod ei hanes balch wedi bod yn annoeth iawn.

“Dyna’n union a ddywedodd Plaid Cymru yn ystod ein dadl am ddarparu gwasanaethau ysbyty yn y Senedd yn gynharach y mis hwn. Mwy o allu sydd arnom ei angen yn y GIG, nid llai.

“Rhaid i ni ganolbwyntio’n llwyr yn awr ar wynebu her enfawr Covid-19 dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf, yn y gwasanaeth iechyd yn anad dim.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.