Llafur yn cerdded i ffwrdd oddi wrth ardaloedd Cymunedau’n Gyntaf

MH_050716_Plaid_Cymru_104.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi beirniadu’r Llywodraeth Lafur am ddirwyn eu rhaglen Cymunedau’n Gyntaf i ben heb ddarparu cynllun digonol yn ei le.

Roedd y Gweinidog Llafur Carl Sargeant wedi honni yn ystod ymgyrch etholiad blaenorol y buasai Plaid Cymru yn cau’r cynllun, gan ddweud y byddai’n “ddiogel yn unig gyda Llafur”.

Mewn datganiad yn y Cynulliad Cenedlaethol heddiw, cadarnhaodd y Gweinidog mewn gwirionedd fod Cymunedau’n Gyntaf yn cael ei ddirwyn i ben gan Lywodraeth Lafur Cymru.

Wrth ymateb i’r datganiad, diolchodd Leanne Wood, AC y Rhondda ac arweinydd Plaid Cymru, i weithlu Cymunedau’n Gyntaf am eu cyfraniad, ond gan nodi na fu graddfa na chwmpas y rhaglen erioed yn ddigon mawr i wneud argraff sylweddol ar dlodi.

Aeth yn ei blaen i feirniadu’r llywodraeth am ddyrannu arian Cymunedau’n Gyntaf i gynlluniau oedd yn bod eisoes megis adeiladau cymunedol a ‘Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus’, nad ydynt yn swnio fel rhaglen wrthdlodi o unrhyw raddfa ystyrlon.

Meddai arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

“Cyn hyn, cyhuddodd Llafur Plaid Cymru o gynllunio i gau Cymunedau’n Gyntaf. Ond mae’n digwydd dan eu goruchwyliaeth hwy.

“Rhaid troi’r ddadl yn awr tuag at yr hyn ddaw yn lle Cymunedau’n Gyntaf.

“Gawson ni ddim ateb digon da i hynny heddiw.

“O gofio ein bod yn siarad am rai o’r cymunedau mwyaf difreintiedig yn Ewrop, doedd dim yn natganiad Llywodraeth Cymru heddiw yn dangos y brys sy’n angenrheidiol er mwyn i ni fynd i’r afael â thlodi.

“Y cyfan a gawsom yn y datganiad oedd ymrwymiad i roi arian i gynlluniau presennol sy’n eithaf bychan o ran gwerth ariannol. Mae cynlluniau fel adeiladau cymunedol i’w croesawu, ond nid ydynt yn ddigon mawr i wneud gwir wahaniaeth i dlodi.

“Mae Llafur yn cerdded ymaith o ardaloedd Cymunedau’n Gyntaf heb osod rhaglen wrthdlodi uchelgeisiol yn ei le.”

Os ydych yn cefnogi Leanne, cliciwch y ddolen hon.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.