Colofn Diweddaraf Rhondda Leader

Shadowcabinetheadshot5small.jpg 

Mae rhieni wedi cysylltu â fy swyddfa ynglŷn â chodi am gludiant os yw disgybl yn byw lai na thair milltir o'u hysgol uwchradd.

Bydd hyn yn dechrau gweithredu ym mis Medi a golyga y bydd rhaid i deuluoedd ddod o hyd i £285 y pen y flwyddyn, neu £570 os oes ganddynt ddau blentyn neu fwy.

Bydd hyn yn cael effaith fawr ar gyllid teuluoedd ac ar bob ysgol - ysgolion ffydd a chyfrwng Cymraeg uwchradd, yn ogystal â disgyblion sy'n mynych ysgolion Saesneg eu hiaith.

Yn barod, mae rhaid i lawer o rieni dalu am ginio a gwisg ysgol a bydd y gost ychwanegol am gludiant yn ei gwneud hi'n anodd i rieni ar gyflogau isel, sydd ond ag ychydig o arian i'w sbario ar ddiwedd pob wythnos.

Dyw cerdded ddim yn ddewis i lawer o blant oherwydd y pellter sylweddol rhwng eu cartref a'r ysgol. Rwyf wedi siarad â rhieni sy'n gofidio nad yw'r ffordd o Gwm Clydach i Goleg Cymunedol Tonypandy, er enghraifft, yn ddiogel i'w plant ei cherdded. Fydd y newid hwn yn effeithio ar bresenoldeb a phlant yn methu â chyrraedd gwersi mewn pryd?

Bydd hefyd yn esgor ar ragor o fiwrocratiaeth gyda thri archwiliad y flwyddyn i wybod a yw plant sy'n derbyn cinio ysgol am ddim - sy'n talu'r swm gostyngol o £95 y flwyddyn - yn dal i fod yn gymwys i hawlio tâl is. Ac, wrth gwrs, gallai rhieni eraill a gollodd eu swydd fod yn gymwys ar gyfer y tâl is hwn.

Derbyniodd y cyngor Llafur well setliad na'r disgwyl gan Lywodraeth Cymru am y flwyddyn ariannol nesaf ac mae cyfle i ohirio codi'r tâl hwn. Galwaf arnynt i wneud hynny.

Os ydych chi eisiau cefnogi Leanne, cliciwch y ddolen hon.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.