Y Tirlithriad Diweddaraf yn “Tanlinellu’r Angen i Ofalu bod Pob Cymuned sydd yng Nghysgod Tipiau Gwastraff Glo yn cael eu Gwneud yn Ddiogel” - Leanne

Leanne_Profile_Pic_Sept_2019.JPG

Dywedodd AoS y Rhondda Leanne Wood: “Dyma newyddion pryderus eto fyth i’r Rhondda. Rydym eisoes wedi dioddef rhai llithriadau mawr o domeni glo dros y deuddeng mis diwethaf, a’r un yn Tylorstown oedd y mwyaf difrifol.

“Mae’r symud tir diweddaraf hwn yn dystiolaeth bellach am gyflwr peryglus  ein creithiau diwydiannol - creithiau y dylid bod wedi eu trin amser maith yn ôl.  

“Mae’r ffaith fod tai a ffyrdd prysur yn agos iawn at y tip glo anniogel hwn yn Wattstown yn sicr o beri dychryn.

“Mae hyn yn tanlinellu’r angen i ofalu fod pob cymuned sydd dan gysgod tipiau glo yn cael eu diogelu. Maen nhw’n dweud y gallwn ddisgwyl mwy o dywydd garw oherwydd yr argyfwng hinsawdd, felly efallai na fydd yr hyn ddywedwyd oedd yn ddiogel ddegawdau’n ôl n ddiogel bellach.”

Os ydych eisiau helpu i ail-ethol Leanne yn etholiadau’r Senedd y flwyddyn nesaf, cliciwch ar y ddolen hon.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2020-12-20 12:03:38 +0000