Y Torïaid yn Gwrthod Talu am Glirio Tipiau Glo yn “Anghyfrifol a Pheryglus” - Leanne

Parc_and_Dare_pic_(2).jpg

Mae ymgeisydd Plaid Cymru yn y Rhondda yn etholiadau’r Senedd sydd ar y trothwy yn dweud fod San Steffan yn gwneud tro gwael â Chymru unwaith eto trwy beidio â thalu am fesurau i ddiogelu tipiau glo.

Yr oedd Leanne Wood yn siarad wedi i’r Ysgrifennydd Gwladol Torïaidd ateb i lythyr a anfonodd yn gofyn i San Steffan dalu cost lawn diogelu tipiau glo, yn gwrthod hyn. Yn ei ateb, ysgrifennodd Simon Hart AS mai cyllideb Llywodraeth Cymru yw ‘ffynhonnell naturiol cyllido’r math hwn o waith at y dyfodol.’

Amcangyfrifwyd y bydd y gwaith yn costio cymaint â £500 miliwn. Awgrymodd Bronwen Maddox, cyfarwyddwraig y felin drafod o Lundain, yr Institute for Government, yn ddiweddar y gallai’r tipiau gael eu diogelu gan San Steffan fel ffordd ‘ddeniadol’ ac ‘economaidd’ o ‘gryfhau cefnogaeth i’r Deyrnas Unedig.’

Dywedodd Leanne y dylai’r Torïaid dalu’r gost “heb unrhyw amodau.”

“Mae ar Lywodraeth San Steffan ddyled i Gymru am y cyfoeth a dynnodd allan yn ystod blynyddoedd y diwydiant glo,” meddai. "Cloddiwyd glo o grombil y ddaear ar gost enfawr o ran bywydau ac iechyd tymor-hir yn ein cymoedd.

“Ychydig iawn o gymunedau glofaol, os o gwbl, na chafodd eu cyffwrdd â thrychineb o ganlyniad i ryw ddamwain yn y pwll. Mae’r syniad mai bod yn wasaidd i’r Deyrnas Unedig yw’r pris am wneud y tipiau hyn yn ddiogel yn wrthun pan ddylsent fod wedi cael eu diogelu ddegawdau’n ôl.

“Dylai’r gwaith unioni, gan gychwyn gyda’r tipiau sydd fwyaf peryglus, gael ei wneud heb amodau, nid fel gweithred o lwgrwobrwyo.

“Gan Rhondda Cynon Taf y mae’r nifer uchaf o dipiau categori D - y rhai mwyaf peryglus oll - yng Nghymru gyfan ac y mae pobl eisiau gweld y buddsoddiad yn cael ei wneud yn awr i gychwyn ar y gwaith hanfodol o ddiogelu ein dinasyddion. Mae’n edrych fel petai San Steffan yn fwy awyddus i chwarae gwleidyddiaeth yn hyn o beth.

"Mae sylwadau Ysgrifennydd Gwladol Cymru sy’n dweud fod angen talu am y gwaith o gyllideb Llywodraeth Cymru yn anghyfrifol a pheryglus. Unwaith eto, mae’r swydd hon yn profi mai Gweinidog San Steffan yng Nghymru ydyw, yn hytrach na Gweinidog Cymru yn San Steffan.

“Allwn ni ddim caniatáu hyn - er lles ein holl gyn-gymunedau glofaol a’r bobl sy’n byw yno.”

Os ydych eisiau helpu i ail-ethol Leanne yn etholiadau’r Senedd eleni, cliciwch ar y ddolen hon.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2021-04-15 07:45:03 +0100