Rhaid i Lywodraeth y DG Dalu’r Bil Cyfan am Fesurau i Ddiogelu Tipiau Glo – Leanne

Leanne_loudspeaker.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda yn galw ar Lywodraeth y DG i dalu’r bil am wneud tipiau glo yn ddiogel.

Gwnaeth Leanne Wood yr alwad wedi derbyn llythyr ar y cyd gan Brif Weinidog Llafur Cymru ac Ysgrifennydd Gwladol Torïaidd Cymru am ddyfodol tipiau glo yn dilyn llithriadau yn gynharach eleni.

Ym mis Chwefror, achosodd glaw trwm i nifer o dipiau go lithro, a’r un yn Tylorstown oedd y mwyaf difrifol. Nid yw wedi ei glirio eto.

Dywed yr ohebiaeth gan y ddwy lywodraeth y sefydlwyd tasglu i adolygu’r modd y mae tipiau glo’n cael eu goruchwylio, ac y bydd Llywodraeth y DG yn talu’r bil am waith brys. Dywed Ms Wood nad yw hyn yn mynd yn ddigon pell, er hynny.

“Er fy mod yn croesawu’r ffaith fod Llywodraeth y DG am dalu yn y tymor byr” meddai Ms Wood, “rhaid iddynt ymestyn y cynnig hwn i dalu’r holl gostau yn y dyfodol.

“Mae’r tipiau hyn yn waddol ein diwydiant glo pan dynnwyd y rhan fwyaf o’r cyfoeth o’r Rhondda, ac yn wir, o Gymru. Gwnaeth Llywodraeth y DG elw mawr o’r glo a gloddiwyd yn y Rhondda a chymunedau glofaol eraill yng Nghymru. Cloddiwyd y glo hwn ar gost enfawr i fywydau ac iechyd pobl. Ychydig iawn o’n cymunedau na wnaeth ddioddef o ganlyniad i’r trychinebau cysylltiedig â’r diwydiant glo.

“Dyw hi ond yn deg i Lywodraeth y DG dalu’r bil cyfan i wneud iawn am yr isgynnyrch hwn o’r diwydiant glo.

“Er mwyn diogelu’r tipiau glo hyn at y dyfodol rhag y math o dywydd eithafol a welsom ym mis Chwefror – a ninnau’n debygol o weld mwy o hyn yn y dyfodol oherwydd argyfwng yr hinsawdd – bydd angen cryn dipyn o waith.

“Bydd hyn yn gostus, ond mae’n rhaid ei wneud er mwyn diogelu’r cyhoedd. Mae angen i Lywodraeth y DG ddarparu’r holl arian angenrheidiol i sicrhau diogelwch ein pobl a rhoi tawelwch meddwl i’r bobl sy’n byw yng nghysgod y tipiau glo.

“Byddai unrhyw beth llai yn annerbyniol.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.