Hen Bryd am Aer Glanach i Gymru - Leanne

Mae’r AC dros y Rhondda wedi cefnogi galwadau i gyflwyno Deddf Aer Glân yng Nghymru.

Ymunodd Leanne Wood AC â'r cyhoedd, amgylcheddwyr a gweithwyr meddygol proffesiynol i ofyn am ddeddfwriaeth i wella'r aer yr ydym yn ei anadlu. Amcangyfrifir bod 2,000 o fywydau yn cael eu byrhau’n flynyddol yng Nghymru o ganlyniad i safonau aer gwael. Mae cyfraddau cynyddol asthma ymhlith plant hefyd yn cael eu beio ar ansawdd aer gwael.

Credir y byddai Deddf Aer Glân yn ymgorffori canllawiau Sefydliad Iechyd y Byd yn gyfreithiol, gorfodi Llywodraeth Cymru i gynhyrchu strategaeth safon aer bob pum mlynedd, a sicrhau bod awdurdodau lleol yn monitro ac yn asesu llygredd aer yn briodol.

Dywedodd Ms Wood fod yr angen i wella safon aer yn fater brys ac yn tyfu gyda phob blwyddyn.

“Mae gennym enw da yng Nghymru ar gyfer amgylchedd glân a gwyrdd ond y gwir yw bod gennym rhai o’r safonau aer gwaethaf yn y DU,” meddai Ms Wood.

“Mae gan rannau o Gaerdydd a Phort Talbot lefelau gronynnau uwch nag ardaloedd trefol mwy o faint fel Manceinion neu Birmingham.

“Yn fwy lleol, mae ffigurau o 2016 yn dangos o’r 81 ardal yng Nghymru gyda lefelau peryglus o Nitrogen Deuocsid, roedd myw na chwarter ohonynt yn Rhondda Cynon Taf. Mae hynny'n annerbyniol.

“Os yw'r Llywodraeth Lafur o ddifrif am wella ein hamgylchedd, mynd i'r afael â'r argyfwng amgylcheddol, a gwella safon aer, rhaid iddynt gyflwyno Deddf Aer Glân. Mae gan Lywodraeth yr Alban ei Strategaeth Safon Aer ei hun - mae'n hen bryd i Weinidogion Llafur yma ddal i fyny. ”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.