Hen Bryd am Aer Glanach i Gymru - Leanne

Mae’r AC dros y Rhondda wedi cefnogi galwadau i gyflwyno Deddf Aer Glân yng Nghymru.

Ymunodd Leanne Wood AC â'r cyhoedd, amgylcheddwyr a gweithwyr meddygol proffesiynol i ofyn am ddeddfwriaeth i wella'r aer yr ydym yn ei anadlu. Amcangyfrifir bod 2,000 o fywydau yn cael eu byrhau’n flynyddol yng Nghymru o ganlyniad i safonau aer gwael. Mae cyfraddau cynyddol asthma ymhlith plant hefyd yn cael eu beio ar ansawdd aer gwael.

Credir y byddai Deddf Aer Glân yn ymgorffori canllawiau Sefydliad Iechyd y Byd yn gyfreithiol, gorfodi Llywodraeth Cymru i gynhyrchu strategaeth safon aer bob pum mlynedd, a sicrhau bod awdurdodau lleol yn monitro ac yn asesu llygredd aer yn briodol.

Dywedodd Ms Wood fod yr angen i wella safon aer yn fater brys ac yn tyfu gyda phob blwyddyn.

“Mae gennym enw da yng Nghymru ar gyfer amgylchedd glân a gwyrdd ond y gwir yw bod gennym rhai o’r safonau aer gwaethaf yn y DU,” meddai Ms Wood.

“Mae gan rannau o Gaerdydd a Phort Talbot lefelau gronynnau uwch nag ardaloedd trefol mwy o faint fel Manceinion neu Birmingham.

“Yn fwy lleol, mae ffigurau o 2016 yn dangos o’r 81 ardal yng Nghymru gyda lefelau peryglus o Nitrogen Deuocsid, roedd myw na chwarter ohonynt yn Rhondda Cynon Taf. Mae hynny'n annerbyniol.

“Os yw'r Llywodraeth Lafur o ddifrif am wella ein hamgylchedd, mynd i'r afael â'r argyfwng amgylcheddol, a gwella safon aer, rhaid iddynt gyflwyno Deddf Aer Glân. Mae gan Lywodraeth yr Alban ei Strategaeth Safon Aer ei hun - mae'n hen bryd i Weinidogion Llafur yma ddal i fyny. ”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.