Leanne yn Gwrthod Polisi Gofal Plant ‘Torïaidd’ Llafur

Llwyncelynbest.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi condemnio polisi gofal plant y Llywodraeth Lafur am gamwahaniaethu yn erbyn aelwydydd tlotach a chreu mwy o anghyfartaledd incwm.

Bydd polisi gofal plant newydd Llafur yn rhoi cymhorthdal gofal plant am ddim i deuluoedd sy’n ennill hyd at £200,000 y flwyddyn, ond ni fydd yn cynnig unrhyw gymorth i deuluoedd lle nad oes rhiant yn gweithio.

Felly bydd Plaid Cymru yn pleidleisio yn erbyn caniatáu i Fil Cyllido Gofal Plant (Cymru) fynd ymlaen i’r cam deddfwriaethol nesaf.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood: “Mae’r polisi hwn yn glastwreiddio’n sylweddol yr hyn a gynigiodd Plaid Cymru ym maniffesto etholiadau’r Cynulliad yn 2016.

“Yr oeddem ni eisiau gofal plant am ddim i bob plentyn 3-4 oed er mwyn rhoi’r cychwyn gorau mewn bywyd i bob plentyn. Mae nifer o astudiaethau academaidd wedi profi fod cael gofal plant o ansawdd da yn cryfhau sgiliau gwybyddol a chymdeithasol plant.

“Dyma’r polisi yr elwais i arno pan oeddwn yn prifio yn y Rhondda ac yr oedd yno o hyd i’m merch. Mae gen i brofiad uniongyrchol o’i fudd o ran datblygiad plant.

“Yr oedd y ddarpariaeth feithrin hon ar gael yn Rhondda Cynon Taf ond fe’i cymerwyd ymaith gan yr awdurdod lleol Llafur. Dyna pam fod angen polisi Plaid Cymru. Y cyfan wnaiff polisi gofal plant y Llywodraeth Lafur fydd lledu’r bwlch cyrhaeddiad rhwng y plant tlotaf a’r rhai gwell eu byd.

“Mae hwn yn bolisi tebycach i un y Llywodraeth Dorïaidd. Yn hytrach na defnyddio’r cyfle i leihau anghydraddoldeb economaidd, mae perygl i’r polisi hwn ei wneud yn waeth.

“Allwn ni mo’i gefnogi a byddwn felly yn pleidleisio yn ei erbyn yn y sesiwn lawn pan ddaw Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) gerbron.”

Os ydych yn cytuno â Leanne ar y mater hwn, beth am ddod yn rhan o Blaid Cymru trwy glicio ar y ddolen hon? Diolch.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.