Leanne yn Gwrthod Polisi Gofal Plant ‘Torïaidd’ Llafur

Llwyncelynbest.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi condemnio polisi gofal plant y Llywodraeth Lafur am gamwahaniaethu yn erbyn aelwydydd tlotach a chreu mwy o anghyfartaledd incwm.

Bydd polisi gofal plant newydd Llafur yn rhoi cymhorthdal gofal plant am ddim i deuluoedd sy’n ennill hyd at £200,000 y flwyddyn, ond ni fydd yn cynnig unrhyw gymorth i deuluoedd lle nad oes rhiant yn gweithio.

Felly bydd Plaid Cymru yn pleidleisio yn erbyn caniatáu i Fil Cyllido Gofal Plant (Cymru) fynd ymlaen i’r cam deddfwriaethol nesaf.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood: “Mae’r polisi hwn yn glastwreiddio’n sylweddol yr hyn a gynigiodd Plaid Cymru ym maniffesto etholiadau’r Cynulliad yn 2016.

“Yr oeddem ni eisiau gofal plant am ddim i bob plentyn 3-4 oed er mwyn rhoi’r cychwyn gorau mewn bywyd i bob plentyn. Mae nifer o astudiaethau academaidd wedi profi fod cael gofal plant o ansawdd da yn cryfhau sgiliau gwybyddol a chymdeithasol plant.

“Dyma’r polisi yr elwais i arno pan oeddwn yn prifio yn y Rhondda ac yr oedd yno o hyd i’m merch. Mae gen i brofiad uniongyrchol o’i fudd o ran datblygiad plant.

“Yr oedd y ddarpariaeth feithrin hon ar gael yn Rhondda Cynon Taf ond fe’i cymerwyd ymaith gan yr awdurdod lleol Llafur. Dyna pam fod angen polisi Plaid Cymru. Y cyfan wnaiff polisi gofal plant y Llywodraeth Lafur fydd lledu’r bwlch cyrhaeddiad rhwng y plant tlotaf a’r rhai gwell eu byd.

“Mae hwn yn bolisi tebycach i un y Llywodraeth Dorïaidd. Yn hytrach na defnyddio’r cyfle i leihau anghydraddoldeb economaidd, mae perygl i’r polisi hwn ei wneud yn waeth.

“Allwn ni mo’i gefnogi a byddwn felly yn pleidleisio yn ei erbyn yn y sesiwn lawn pan ddaw Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) gerbron.”

Os ydych yn cytuno â Leanne ar y mater hwn, beth am ddod yn rhan o Blaid Cymru trwy glicio ar y ddolen hon? Diolch.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.