Amseroedd Aros Iechyd Meddwl i Blant a Phobl Ifanc Wedi Cynyddu, Datgela Plaid Cymru

 MH_050716_Plaid_Cymru_105.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi herio’r Prif Weinidog ynghylch nifer y plant a’r bobl ifanc ifanc sy’n aros yn rhy hir i gael mynd at wasanaethau iechyd meddwl.

Dywedodd Leanne Wood, dros y flwyddyn a aeth heibio, fod rhestri aros am wasanaethau iechyd meddwl wedi cynyddu, gydag un o bob pump o blant yn gorfod aros dros un wythnos ar bymtheg am eu hapwyntiad cyntaf.

Dywedodd Leanne Wood fod y mater yn un o’r heriau pwysicaf oed dyn wynebu Cymru, a’i fod hefyd yn ffitio i batrwm ehangach o’r llywodraeth yn newid targedau pan fyddant yn methu cwrdd â hwy er mwyn osgoi craffu.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

“Llynedd, dywedodd y Prif Weinidog fod y llywodraeth yn canoli ei ymdrechion ar leihau amseroedd aros. Fodd bynnag, dros y flwyddyn a aeth heibio, gwaethygu wnaeth amseroedd aros am GIMPPhI.

“Yn ôl ym mis Mawrth , yr oedd 87% o blant a phobl ifanc yn aros llai na mis am apwyntiad. Nawr mae’r ffigwr i lawr i 45%.

“Yn ôl ym mis Mawrth , doedd yr un plentyn na pherson ifanc yn aros yn hwy na 16 wythnos am yr apwyntiad cyntaf hwnnw; nawr, mae bron i 1 o bob 5 o blant yn gorfod aros. Dyw hyn ddim yn swnio fel canlyniad ymgyrch i leihau amseroedd aros.

“Mae Plaid Cymru eisiau gweld gwella’r gwasanaeth hwn, ac i blant a phobl ifanc gael mynediad iawn at y gwasanaethau mae arnynt eu hangen.”

Os ydych yn cytuno â'r Leanne, cliciwch y ddolen hon. Diolch.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.