Leanne yn Cwblhau Taith Gerdded Elusennol o 10 Milltir yn y Rhondda

Edit_1.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi cymryd rhan mewn taith gerdded ddeng milltir trwy’r Rhondda i godi arian i elusen ganser.

Ymunodd AC y Rhondda â channoedd o bobl oedd yn mwynhau rhai o olygfeydd mwyaf ysblennydd y cwm fel rhan o ymgyrch godi arian flynyddol Macmillan Cancer Support yn y Rhondda. 

Bwriad y daith gylch oedd cynorthwyo uned newydd Y Bwthyn gwerth £7m a glustnodwyd ar gyfer Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn Llantrisant. Mae Macmillan yn cyfrannu £5m tuag at gost eu buddsoddiad mwyaf yng Nghymru.

Cwblhaodd Leanne y daith mewn ychydig dros dair awr mewn gwres llethol. Wedyn, meddai: “Roedd yn dreth ar rywun yn y tywydd poeth, ond yr oedd yn werth chweil. Roedd yr awyrgylch trwy gydol y daith mor galonogol.

“Ar yr ennyd pan oedd pawb bron â diffygio wedi cerdded rhyw wyth milltir, rhoes grŵp Geidiaid Tonypandy groeso twymgalon i ni pan wnaethom gerdded trwy’r dref, ac yr oedd hynny’n arwydd o’r awyrgylch gadarnhaol trwy gydol y digwyddiad.

“Fe wnaeth Radio’r Rhondda, fel erioed, waith gwych o gadw pawb i fynd gyda thonau bywiog.”

Ychwanegodd Leanne: “Rydym oll yn adnabod rhywun y mae canser wedi effeithio arnynt. Yr oeddwn i’n cerdded er cof am fy mamgu annwyl, Eunice James, a fu farw o ganser fis yn unig cyn i’m merch i, sydd bellach yn ei harddegau, gael ei geni. Yr oeddem yn agos iawn ac yr wyf yn dal i weld ei cholli bob dydd.

“Mae fy nghyfaill agos a’m cydweithiwr yn y blaid Steffan Lewis AC hefyd yn brwydro canser cyfnod 4 gyda’r penderfyniad dewr sydd mor nodweddiadol ohono.

“Bydd y miloedd o bunnoedd a godwyd gennym oll ar y diwrnod, trwy uned Y Bwthyn yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg, yn cael effaith fawr ar y nifer fawr o bobl sy’n brwydro yn erbyn y clefyd creulon hwn. O gofio hynny, yr oedd yn fraint cymryd rhan.”

Dyw hi ddim yn rhy hwyr i roi. Gallwch wneud hynny trwy clicio ar y ddolen hon: https://www.justgiving.com/fundraising/L-Wood9

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.