Leanne yn Cwblhau Taith Gerdded Elusennol o 10 Milltir yn y Rhondda

Edit_1.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi cymryd rhan mewn taith gerdded ddeng milltir trwy’r Rhondda i godi arian i elusen ganser.

Ymunodd AC y Rhondda â channoedd o bobl oedd yn mwynhau rhai o olygfeydd mwyaf ysblennydd y cwm fel rhan o ymgyrch godi arian flynyddol Macmillan Cancer Support yn y Rhondda. 

Bwriad y daith gylch oedd cynorthwyo uned newydd Y Bwthyn gwerth £7m a glustnodwyd ar gyfer Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn Llantrisant. Mae Macmillan yn cyfrannu £5m tuag at gost eu buddsoddiad mwyaf yng Nghymru.

Cwblhaodd Leanne y daith mewn ychydig dros dair awr mewn gwres llethol. Wedyn, meddai: “Roedd yn dreth ar rywun yn y tywydd poeth, ond yr oedd yn werth chweil. Roedd yr awyrgylch trwy gydol y daith mor galonogol.

“Ar yr ennyd pan oedd pawb bron â diffygio wedi cerdded rhyw wyth milltir, rhoes grŵp Geidiaid Tonypandy groeso twymgalon i ni pan wnaethom gerdded trwy’r dref, ac yr oedd hynny’n arwydd o’r awyrgylch gadarnhaol trwy gydol y digwyddiad.

“Fe wnaeth Radio’r Rhondda, fel erioed, waith gwych o gadw pawb i fynd gyda thonau bywiog.”

Ychwanegodd Leanne: “Rydym oll yn adnabod rhywun y mae canser wedi effeithio arnynt. Yr oeddwn i’n cerdded er cof am fy mamgu annwyl, Eunice James, a fu farw o ganser fis yn unig cyn i’m merch i, sydd bellach yn ei harddegau, gael ei geni. Yr oeddem yn agos iawn ac yr wyf yn dal i weld ei cholli bob dydd.

“Mae fy nghyfaill agos a’m cydweithiwr yn y blaid Steffan Lewis AC hefyd yn brwydro canser cyfnod 4 gyda’r penderfyniad dewr sydd mor nodweddiadol ohono.

“Bydd y miloedd o bunnoedd a godwyd gennym oll ar y diwrnod, trwy uned Y Bwthyn yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg, yn cael effaith fawr ar y nifer fawr o bobl sy’n brwydro yn erbyn y clefyd creulon hwn. O gofio hynny, yr oedd yn fraint cymryd rhan.”

Dyw hi ddim yn rhy hwyr i roi. Gallwch wneud hynny trwy clicio ar y ddolen hon: https://www.justgiving.com/fundraising/L-Wood9

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.