Angen Mynd Ymhellach gyda Phrofi mewn Cartrefi Gofal – Leanne

Leanne_Rhondda_landscape.jpg

Mae AC y Rhondda wedi croesawu tro pedol gan Lafur ar brofi mewn cartrefi gofal, ond dywedodd fod angen mwy.

Ymateb yr oedd Leanne Wood AC i’r newyddion y bydd Llywodraeth Cymru yn dechrau cynnal profion mewn cartrefi gofal sydd â 50 neu fwy o drigolion, boed gan unrhyw drigolion symptomau neu beidio. Mae’r tro pedol polisi yn dilyn pwysau trwm gan Blaid Cymru i ddechrau profi ac olrhain mewn cartrefi gofal – rhai sydd wedi dioddef yn enbyd yn ystod pla Covid-19, gan ladd llawer o drigolion.

Mae Plaid Cymru yn galw am ymestyn y polisi i bob cartref gofal, nid dim ond y rhai mwy, yn y sector cyhoeddus a phreifat. “Rhaid i brofi mewn cartrefi gofal lle nad oes symptomau o’r feirws hwn fod yn gyffredinol,” medd Ms Wood. “Cynhaliwyd profion ar staff heb symptomau mewn ardaloedd lle mae llawer achos o Covid-19 yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg ers ychydig dros wythnos. Mae hyn oherwydd y gwyddom fod modd pasio Covid-19 ymlaen gan y sawl sydd heb ddangos unrhyw symptomau.

“Dyw hi ddim yn iawn cosbi’r staff a’r trigolion mewn cartrefi gofal llai – mae pob aelod o staff a thrigolion yn haeddu bod yn hyderus nad yw Covid-19 yn bresennol nac yn cael ei drosglwyddo cyn i symptomau ddechrau dod i’r amlwg.

“Gwyddom fod Sefydliad Iechyd y Byd wedi dweud y gall coronafeirws fod â chyfnod deor o 14 diwrnod sy’n golygu y gall y feirws fod wedi hen sefydlu mewn unrhyw gartref gofal cyn i’r person cyntaf i ddioddef o’r clefyd fynd yn sâl.

“Mae’r polisi hwn gan y Llywodraeth Lafur yn ffafrio ardaloedd trefol lle mae cartrefi gofal mawr yn llawer mwy cyffredin nac mewn trefi a phentrefi. Mae creu loteri cod post sy’n annheg i drigolion cartrefi gofal, eu teuluoedd a’r staff mewn ardaloedd mwy gwledig.”

Ychwanegodd: “Mae Plaid Cymru eisiau gweld mwy o brofion, ond mae’n hanfodol fod hyn yn mynd law yn llaw ag olrhain y sawl ddaeth i gysylltiad â’r rhai gafodd brawf positif. Dyma’r arfer gorau mewn gwledydd sydd wedi rheoli effeithiau coronafeirws yn well o lawer nag y gwnaethom ni.

“Mae’r gwledydd hyn yn awr yn dechrau llacio’r cyfyngiadau a osodwyd ganddynt i gadw’r boblogaeth yn ddiogel. Hyd nes y gwyddom lle mae’r feirws trwy brofi ac olrhain Covid-19, allwn ni ddim bod yn hyderus am lacio’r cloi yn ddiogel.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.