Angen Mynd Ymhellach gyda Phrofi mewn Cartrefi Gofal – Leanne

Leanne_Rhondda_landscape.jpg

Mae AC y Rhondda wedi croesawu tro pedol gan Lafur ar brofi mewn cartrefi gofal, ond dywedodd fod angen mwy.

Ymateb yr oedd Leanne Wood AC i’r newyddion y bydd Llywodraeth Cymru yn dechrau cynnal profion mewn cartrefi gofal sydd â 50 neu fwy o drigolion, boed gan unrhyw drigolion symptomau neu beidio. Mae’r tro pedol polisi yn dilyn pwysau trwm gan Blaid Cymru i ddechrau profi ac olrhain mewn cartrefi gofal – rhai sydd wedi dioddef yn enbyd yn ystod pla Covid-19, gan ladd llawer o drigolion.

Mae Plaid Cymru yn galw am ymestyn y polisi i bob cartref gofal, nid dim ond y rhai mwy, yn y sector cyhoeddus a phreifat. “Rhaid i brofi mewn cartrefi gofal lle nad oes symptomau o’r feirws hwn fod yn gyffredinol,” medd Ms Wood. “Cynhaliwyd profion ar staff heb symptomau mewn ardaloedd lle mae llawer achos o Covid-19 yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg ers ychydig dros wythnos. Mae hyn oherwydd y gwyddom fod modd pasio Covid-19 ymlaen gan y sawl sydd heb ddangos unrhyw symptomau.

“Dyw hi ddim yn iawn cosbi’r staff a’r trigolion mewn cartrefi gofal llai – mae pob aelod o staff a thrigolion yn haeddu bod yn hyderus nad yw Covid-19 yn bresennol nac yn cael ei drosglwyddo cyn i symptomau ddechrau dod i’r amlwg.

“Gwyddom fod Sefydliad Iechyd y Byd wedi dweud y gall coronafeirws fod â chyfnod deor o 14 diwrnod sy’n golygu y gall y feirws fod wedi hen sefydlu mewn unrhyw gartref gofal cyn i’r person cyntaf i ddioddef o’r clefyd fynd yn sâl.

“Mae’r polisi hwn gan y Llywodraeth Lafur yn ffafrio ardaloedd trefol lle mae cartrefi gofal mawr yn llawer mwy cyffredin nac mewn trefi a phentrefi. Mae creu loteri cod post sy’n annheg i drigolion cartrefi gofal, eu teuluoedd a’r staff mewn ardaloedd mwy gwledig.”

Ychwanegodd: “Mae Plaid Cymru eisiau gweld mwy o brofion, ond mae’n hanfodol fod hyn yn mynd law yn llaw ag olrhain y sawl ddaeth i gysylltiad â’r rhai gafodd brawf positif. Dyma’r arfer gorau mewn gwledydd sydd wedi rheoli effeithiau coronafeirws yn well o lawer nag y gwnaethom ni.

“Mae’r gwledydd hyn yn awr yn dechrau llacio’r cyfyngiadau a osodwyd ganddynt i gadw’r boblogaeth yn ddiogel. Hyd nes y gwyddom lle mae’r feirws trwy brofi ac olrhain Covid-19, allwn ni ddim bod yn hyderus am lacio’r cloi yn ddiogel.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.