Leanne Yn Gwrthwynebu Cynlluniau Llafur I Breifateiddio Cartrefi Gofal Y Rhondda

Head_and_shoulkder_pic_Cymmer.jpg

Mae Leanne Wood AC Y Rhondda, yn gwrthwynebu cynlluniau dadleuol i newid darpariaeth cartrefi gofal yr awdurdod Llafur lleol.

Dywedodd Ms Wood bod adolygiad Cyngor Bwrdeistref Sirol RhCT ar y newidiadau yn honni eu bod yn moderneiddio’r gwasanaeth, ond eu bod mewn gwirionedd yn ddim mwy na “throsglwyddo’r gwasanaeth i ofal y sector breifat”.

Mae hi’n annog pobl i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad i nodi eu teimladau.

“Yn y Rhondda, mae cartrefi gofal yng Nglynrhedyn, Pentre, Treorci, Gelli, Trealaw a’r Porth i gyd yn rhan o’r adolygiad.” Dywedodd Ms Wood.

“I fod yn hollol glir, gwir ystyr bod ‘yn rhan o’r adolygiad’ yw eu bod ‘o dan fygythiad’. Mae hefyd adolygiad ar y gwasanaeth gofal dydd yng Glynrhedyn a Gelli. Bydd gwasanaethau eraill hefyd yn cael eu heffeithio ar draws RhCT.

“Rhaid holi’r cwestiwn – onid gwir bwriad hyn yw trosglwyddo ein gwasanaethau i’r sector breifat? Mae Plaid Cymru yn gwrthwynebu lleihau ein gwasanaethau gofal i bobl hŷn, yn enwedig o wneud hynny trwy breifateiddio.

“Wrth gwrs, mae’r ymgynghoriad yn ceisio gwyro pobl i gyfeiriad arbennig. Ry’ ni wedi bod yma o’r blaen, a dw i’n siŵr y bydd pobl yn cofio ymgynghoriad RhCT i ddarpariaeth addysg meithrin.

“I wrthwynebu hyn, hoffwn annog pobl sydd am ymateb i ysgrifennu eu llythyr eu hunain i’r broses ymgynghoriad. Gwnewch hyn drwy hala ebost at residentialcare@rctcbc.gov.uk.”

Ychwanegodd: “Bydd digwyddiad ymgynghori yng Nghanolfan Hamdden Ystrad ar y 13eg o Fawrth rhwng 2pm ac 8pm. Gobeithio y bydd cael nifer dda o bobl yna yn rhoi hwb i’r cabinet Llafur yma i newid eu meddwl.”

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.