Leanne Yn Gwrthwynebu Cynlluniau Llafur I Breifateiddio Cartrefi Gofal Y Rhondda

Head_and_shoulkder_pic_Cymmer.jpg

Mae Leanne Wood AC Y Rhondda, yn gwrthwynebu cynlluniau dadleuol i newid darpariaeth cartrefi gofal yr awdurdod Llafur lleol.

Dywedodd Ms Wood bod adolygiad Cyngor Bwrdeistref Sirol RhCT ar y newidiadau yn honni eu bod yn moderneiddio’r gwasanaeth, ond eu bod mewn gwirionedd yn ddim mwy na “throsglwyddo’r gwasanaeth i ofal y sector breifat”.

Mae hi’n annog pobl i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad i nodi eu teimladau.

“Yn y Rhondda, mae cartrefi gofal yng Nglynrhedyn, Pentre, Treorci, Gelli, Trealaw a’r Porth i gyd yn rhan o’r adolygiad.” Dywedodd Ms Wood.

“I fod yn hollol glir, gwir ystyr bod ‘yn rhan o’r adolygiad’ yw eu bod ‘o dan fygythiad’. Mae hefyd adolygiad ar y gwasanaeth gofal dydd yng Glynrhedyn a Gelli. Bydd gwasanaethau eraill hefyd yn cael eu heffeithio ar draws RhCT.

“Rhaid holi’r cwestiwn – onid gwir bwriad hyn yw trosglwyddo ein gwasanaethau i’r sector breifat? Mae Plaid Cymru yn gwrthwynebu lleihau ein gwasanaethau gofal i bobl hŷn, yn enwedig o wneud hynny trwy breifateiddio.

“Wrth gwrs, mae’r ymgynghoriad yn ceisio gwyro pobl i gyfeiriad arbennig. Ry’ ni wedi bod yma o’r blaen, a dw i’n siŵr y bydd pobl yn cofio ymgynghoriad RhCT i ddarpariaeth addysg meithrin.

“I wrthwynebu hyn, hoffwn annog pobl sydd am ymateb i ysgrifennu eu llythyr eu hunain i’r broses ymgynghoriad. Gwnewch hyn drwy hala ebost at [email protected].”

Ychwanegodd: “Bydd digwyddiad ymgynghori yng Nghanolfan Hamdden Ystrad ar y 13eg o Fawrth rhwng 2pm ac 8pm. Gobeithio y bydd cael nifer dda o bobl yna yn rhoi hwb i’r cabinet Llafur yma i newid eu meddwl.”

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.