‘Cefnogwch ddadgriminaleiddio canabis at ddefnydd meddygol’ - Arweinydd Plaid Cymru yn dweud wrth Lywodraeth Cymru

 MS_campaign_pic.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw ar Lywodraeth Cymru i hyrwyddo dadgriminaleiddio Sglerosis Ymledol (MS) a chyflyrau eraill.

Gwnaeth AC y Rhondda yr alwad yn ystod sesiwn lawn ym mhresenoldeb aelodau o’r cyhoedd sydd ag MS sydd wedi sefydlu grŵp yn galw am ddadgriminaleiddio canabis.

Daw’r cwestiynau gan arweinydd Plaid Cymru wrth i Iwerddon baratoi i gyfreithloni’r defnydd o ganabis i drin cyflyrau meddygol penodol.

Yn ystod ei chwestiynau i Jane Hutt AC, oedd yn dirprwyo dros y Prif Weinidog oedd yn absennol, dywedodd Ms Wood: “Gwyddom mai Cymru oedd y wlad gyntaf yn y DG i gymeradwyo Sativex, cyffur seiliedig ar ganabis, yn ôl yn 2014.

“Mae’r dystiolaeth gan gleifion y rhagnodwyd Sativex iddynt yn gyson a chlir. Mae’n effeithiol ac yn lleihau poen a phyliau.

“Ond ysbeidiol yw’r gallu i gyrchu’r cyffur. Nid ar gael yn eang. Canfu arolwg i Gymdeithas MS mai dim ond 1% o bobl a ddywedodd eu bod yn gymwys oedd yn gallu ei gyrchu.

“Ac awgryma’r arolwg hefyd fod nifer y bobl sy’n byw gydag MS sy’n cymryd therapïau i liniaru’r clefyd yn is nac yn yr Alban neu Loegr.

“Mae gwir bryder y bydd hefyd yn anodd cyrchu cyffuriau a thriniaethau newydd sy’n dod drwy’r system.

“Os ydych yn derbyn fod gallu cyrchu’r cyffuriau hyn yn rhwystr mawr i ansawdd bywyd dinasyddion Cymru, yna pa adnoddau fydd Llywodraeth Cymru yn eu neilltuo i’r seilwaith ynghylch nyrsio a niwroleg MS, er mwyn helpu cleifion i gael y gefnogaeth y mae arnynt ei angen?”

Ychwanegodd: “Yn ddiweddar, cyfarfûm â gwraig 64 oed o Gwmbrân sydd ag MS Cychwynnol Cynyddol.

“Mae’n dioddef poen a phyliau bob dydd. Bob dydd mae’n gorfod cymryd cyffuriau gan gynnwys morffin, codeine, paracetamol, pregabalin a diazepam.

“Am nad yw Sativex ar gael yn ei hardal, mae’r wraig hon hefyd wedi defnyddio cannabis yn ei le. Pam ei bod hi’n iawn cymryd morffin, ond trwy gymryd cannabis, ei bod mewn perygl o gael ei herlyn?”

Ychwanegodd: “Ar Chwefror 10, yn dilyn adolygiad a gomisiynwyd gan y Llywodraeth, ymunodd Iwerddon â Chanada, yr Iseldiroedd, yr Almaen a llawer o wledydd eraill ledled y byd yn argymell y dylid cyfreithloni cannabis at ddefnydd meddygol.

“Mae cefnogaeth hefyd yn yr Alban. Ac yr wyf wedi clywed fod o leiaf un o Gomisiynwyr Heddlu a Throsedd Cymru yn argymell fod yr un peth yn digwydd yma.

“A wnaiff Llywodraeth Cymru ddilyn ein cymdeithion Gwyddelig ac Albanaidd a hyrwyddo dadgriminaleiddio cannabis i liniaru symptomau Sglerosis Ymledol a chyflyrau eraill?”

Os ydych yn cytuno â Leanne, beth am ymuno a helpu Plaid Cymru? Gallwch wneud hyn drwy glicio ar y ddolen yma. Diolch.

* Gwelir Leanne gyda Sue Cox a Glyn Jones sydd ill dau ag MS ac sy’n ymgyrchu dros ddadgriminaleiddio cannabis at ddefnydd meddygol.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.