Branwen Cennard wedi'i Dewis fel Ymgeisydd yn y Rhondda

 BranwenCennard.jpg

Mae Plaid Cymru wedi dewis y gyfarwyddwraig cwmni a’r cynhyrchydd teledu lleol, Branwen Cennard, fel eu hymgeisydd i ymladd etholiad y DG yn etholaeth y Rhondda.

Cafodd Ms Cennard, fydd yn sefyll yn yr etholaeth sy’n gartref iddi, ei dewis gan ei phlaid leol brynhawn Sul.

Cafodd Branwen ei geni a’i magu yn Nhreorci, y Rhondda, lle mae’n byw gyda’i gŵr, Matthew. Bu yn Ysgol Gynradd Gymraeg Ynyswen ac Ysgol Gyfun Rhydfelen. Graddiodd mewn Drama ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth ym 1986 ac ers hynny bu’n gweithio yn sector y cyfryngau, yn bennaf fel cynhyrchydd teledu.

Branwen oedd yn gyfrifol am y gyfres deledu, 'Iechyd Da’, oedd wedi ei lleoli a’i ffilmio yn y Rhondda, ynghyd â nifer o ffilmiau a dramâu cyfres i S4C. Mae wedi gweithio i nifer o gwmnïau, gan gynnwys Tinopolis, Boomerang a’r BBC ac yn 2013, sefydlodd ei chwmni ei hun, Tarian.

Tarian sy’n gyfrifol am gynhyrchu’r gyfres ddrama wleidyddol, 'Byw Celwydd' - a lwyddodd lle methodd James Bond, trwy gael caniatâd i ffilmio yn siambr y Cynulliad Cenedlaethol.

Wrth siarad wedi ei dewis yn ymgeisydd Plaid Cymru dros etholaeth y Rhondda, dywedodd Branwen Cennard:

"Fel rhywun a fagwyd yn y Rhondda, mae dyfodol y cwm hwn, ei phobl a’i phlant, yn fater o bryder mawr i mi, a gweld y lefelau cynyddol o dlodi, y diffyg cyfle, y toriadau diddiwedd i wasanaethau sylfaenol, sydd wedi fy sbarduno i weithredu.

“Cyfrannodd y Rhondda a’i phobl yn enfawr i gyfoeth Prydain, ac y mae’n bryd yn awr atgoffa llywodraeth San Steffan o’i dyled i’n cymunedau.

“Mae’r etholiad annisgwyl hwn yn rhoi cyfle i mi weithredu a chodi llais dros y Rhondda a Chymru.”

Meddai AC y Rhondda ac arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood:

“Mae aelodau Plaid Cymru yn y Rhondda wedi dewis ymgeisydd rhagorol o’r safon uchaf.

“Mae Branwen Cennard yn wraig fusnes lwyddiannus a aned ac a fagwyd yn y Rhondda. Mae wedi gweithio yn y diwydiant teledu a’r diwydiannau creadigol, ac wedi manteisio ar gyfleoedd i hybu pobl a chymunedau ein dau gwm ysblennydd.

“Mae ganddi ystod eang o dalentau a sgiliau fydd yn werthfawr i drawsnewid safon byw pobl ym mhob cymuned ledled y Rhondda.

“Gwn y bydd yn gwneud AS rhagorol, ac y bydd yn llais cryf dros y Rhondda. Fe fydd yn amddiffyn Cymru a’n cymunedau lleol rhag y gwaethaf o’r hyn fydd gan y Torïaid, fydd yn teimlo’n fwy hyf gyda mwyafrif mwy, i’w daflu atom.

"Mae ein cymunedau yn wynebu bygythiad dwbl yn yr etholiad hwn. Plaid Geidwadol sydd heb fawr o gefnogaeth yn lleol ac a fydd yn gwneud ein bywydau yma gymaint yn waeth, a Phlaid Lafur sydd wedi siomi pobl yn y Rhondda ac na all ein hamddiffyn rhag y bygythiadau sy’n ein hwynebu.

“Mae pleidlais i Branwen Cennard yn bleidlais i’ch cymuned ac i’ch cenedl ar Fehefin 8.”

Os ydych chi eisiau cefnogi ymgyrch etholiad y DG Plaid Cymru,  cliciwch ar y ddolen hon os gwelwch yn dda.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.