Trafodaethau Plaid Cymru yn rhoi terfyn ar loteri cod post yng Nghymru ar gyfer cyffuriau canser

Cancer_pledge_edit_Cymraeg_small.jpg 

Mae Leanne Wood o Blaid Cymru wedi croesawu’r newyddion y bydd cronfa feddyginiaethau a chyffuriau newydd i’w darparu yng Nghymru erbyn diwedd y flwyddyn.

Yr oedd y polisi yn rhan allweddol o faniffesto Plaid Cymru ac yn un o’r prif gonsesiynau a enillwyd gan y blaid yn ystod eu trafodaethau diweddar gyda gwleidyddion Llafur.

Dywedodd AC y Rhondda ei bod yn hen bryd cael cronfa o’r fath gan y bydd yn dileu’r loteri cod post am gyffuriau a thriniaethau sydd wedi bodoli yng Nghymru dan wasanaeth iechyd a redir gan Lafur.

Dywedodd Ms Wood: “Roedd yr hen system yn annheg. Dylai mynediad at gyffuriau a thriniaethau newydd fod yn gyfartal ym mhob cwr o Gymru; ni ddylai lle’r ydych yn byw ddiffinio eich hawl i’w cael.

“Yr oedd y loteri cod post yn bwnc a godwyd gyda mi dro afr ôl tro; yn aml yn y Rhondda yn ystod ymgyrch etholiad y Cynulliad.

“Rhoddodd Plaid Cymru y polisi hwn yn uchel ar yr agenda yn ystod ein trafodaethau ar y gyllideb gyda Llafur oherwydd fod ganddo’r potensial i newid bywydau llawer o bol.”

Os ydych am ymuno â Phlaid Cymru, cliciwch y ddolen hon.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.