Trafodaethau Plaid Cymru yn rhoi terfyn ar loteri cod post yng Nghymru ar gyfer cyffuriau canser

Cancer_pledge_edit_Cymraeg_small.jpg 

Mae Leanne Wood o Blaid Cymru wedi croesawu’r newyddion y bydd cronfa feddyginiaethau a chyffuriau newydd i’w darparu yng Nghymru erbyn diwedd y flwyddyn.

Yr oedd y polisi yn rhan allweddol o faniffesto Plaid Cymru ac yn un o’r prif gonsesiynau a enillwyd gan y blaid yn ystod eu trafodaethau diweddar gyda gwleidyddion Llafur.

Dywedodd AC y Rhondda ei bod yn hen bryd cael cronfa o’r fath gan y bydd yn dileu’r loteri cod post am gyffuriau a thriniaethau sydd wedi bodoli yng Nghymru dan wasanaeth iechyd a redir gan Lafur.

Dywedodd Ms Wood: “Roedd yr hen system yn annheg. Dylai mynediad at gyffuriau a thriniaethau newydd fod yn gyfartal ym mhob cwr o Gymru; ni ddylai lle’r ydych yn byw ddiffinio eich hawl i’w cael.

“Yr oedd y loteri cod post yn bwnc a godwyd gyda mi dro afr ôl tro; yn aml yn y Rhondda yn ystod ymgyrch etholiad y Cynulliad.

“Rhoddodd Plaid Cymru y polisi hwn yn uchel ar yr agenda yn ystod ein trafodaethau ar y gyllideb gyda Llafur oherwydd fod ganddo’r potensial i newid bywydau llawer o bol.”

Os ydych am ymuno â Phlaid Cymru, cliciwch y ddolen hon.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.