Ymgyrchoedd

Deiseb yn gofyn i'r Llywodraeth Llafur i feddwl eto am ganlyniadau'r arholiadau

Arwyddwch ein Llythyr Agored at y Prifweinidog ac i'r Gweinidog Addysg

students4.JPG

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymgyrch dros lwybrau cerdded a beicio

Mae Leanne wedi gweithio gyda'r elusen feicio Sustrans i gyhoeddi adroddiad ar wella seilwaith beicio yn y Rhondda. Trefnwyd cyfarfod cyhoeddus hefyd a fynychwyd gan gymysgedd o feicwyr, cerddwyr a marchogion a unwyd yn y nod o greu llwybrau diogel, di-gar.

beicio.JPG

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Toiledau ar ein trenau

Mae Prif Weinidog Llafur wedi rhoi gwybodaeth anghywir am doiledau ar drenau newydd i’r Rhondda. 

tren_treherbert.JPG

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gofal Henoed Dan Fygythiad

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Credyd Cynhwysol

Leanne yn cefnogi pobl sy'n dioddef oherwydd Credyd Cynhwysol

UCredit1.JPG

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cymunedau Cymen

Bydd Plaid yn Tacluso'r Llefydd Llawn Llanastr

GrotSpots.JPG

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwell Rhwydwaith Beicio

Leanne i Weithio Dwywaith Caletach i Sicrhau Gwell Rhwydwaith Beicio i’r Rhondda

beicio.jpeg

Mae Leanne Wood wedi ymrwymo i barhau i ymgyrchu dros llwybrau beicio newydd i’r Rhondda

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pwll Padlo Penygraig nawr ar AGOR

Roedd yn hollol anheg bod trigolion y Rhondda yn gorfod teithio'n bell er mwyn cael mynediad at chwarae dwr am ddim. Er cystal yw'r Lido ym Mhontypridd, mae'n anheg disgwyl i rieni sydd a sawl plentyn i wneud y swrne yna, ac os nad oes car gyda nhw, neu os nad oes modd iddynt fforddio arian bws, does gyda nhw ddim unrhyw ffordd rhad o ddiddanu'r plant yn ystod y gwyliau. 

Dywedodd Leanne, dros flwyddyn yn ôl erbyn hyn ''Mae'r cyngor unwaith eto wedi dweud nad oes ganddyn nhw unrhyw fwriad o ailagor pwll padlo Penygraig, ac felly does dim amdani ond i wneud hynny ein hunain, fel cymuned''. 

Ac felly, wedi sawl cyfarfod cyhoeddus sefydlwyd grwp o drigolion Penygraig, o dan cadeiryddiaeth Cynghorydd Plaid Cymru Josh Davies i geisio gwthio'r maen i'r wal, a gnewud y freuddwyd o ail agor y pwll yn realiti. Am 10:30 y bore 'ma, 14 Awst 2017, fe agorodd gatiau'r pwll am y tro cyntaf ers pedair mlynedd. 

Mae'r pwyllgor wedi llwyddo i wneud gwaith rhyfeddol yn ystod y flwyddyn diwethaf, a nawr, mae Pwll Padlo Penygraig yn agor. 

Ydych chi'n fodlon ymuno gyda thîm Ffrindiau Parc Penygraig? Llewnch y ffurflen ar lein (dilynnwch y linc isod) neu galwch heibio i'r pwll i gael sgwrs gyda un o'n gwirfoddolwyr. Dilynwch y newyddion diweddaraf trwy fynd at eu tudalen Facebook

 2017_08_12_0259.JPG

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Achub ein gwasanaethau Gofal Iechyd lleol

Leanne_with_2_elderly_people.jpeg

Mae symud arbenigwyr o Ysbyty Brenhinol Morgannwg, Llantrisant wedi ysgwyd pobl o bob rhan o Rhondda Cynon Taf.

 

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pleidlais Post

Postal_Vote_CYM_plaid.png

Hoffwch chi fod ar y tîm buddugol?

Ar draws y wlad mae mwy a mwy o bobl yn cofrestru ar gyfer pleidlais drwy’r post ac rwy'n ysgrifennu atoch i roi cyfle i chi i fod yn rhan o’r duedd hon.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu