Penderfyniad Llywodraeth Cymru i Gwtogi Nifer o Brydau Ysgol am Ddim “Am Gynyddu Tlodi a Stigma” Meddai Plaid

tonyspic_small.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood AC wedi galw am “newidiadau radical” i brydau ysgol yng Nghymru wedi penderfyniad Llywodraeth Cymru i gwtogi ar y meini prawf cymhwyster am brydau ysgol am ddim yng Nghymru – penderfyniad fydd ond yn cynyddu tlodi a stigma yn ôl Plaid Cymru.

Gall ymgynhoriad Llywodraeth Cymru, sydd yn dod i ben ar Medi 14, weld lleihau’r nifer o deuluoedd sydd yn gymwys ar gyfer prydau ysgol am ddim sydd ar gredyd cynhwysol a ble mae incwm a enillir yn llai £7,400,.

Meddai arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood AC:

"Yn ôl yr ystadegau diweddaraf, mae 28% o blant yng Nghymru yn byw mewn tlodi - sef 150,000 o blant. Gall cynnig llywodraeth Cymru olygu na fydd 40% o blant mewn addysg amser llawn - 55,000 o blant sy'n byw mewn tlodi yng Nghymru, yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim.

"Bydd penderfyniad Llafur i leihau'r cymhwyster ar gyfer prydau ysgol am ddim ond yn cynyddu tlodi a gyda llai o ddisgyblion yn derbyn prydau ysgol am ddim, bydd mwy o stigma ynghlwm a'r rhai sy'n parhau i fod yn gymwys.

"Gyda llywodraeth Ceidwadol y DU yn torri'r wladwriaeth les a chostau byw ar gynnydd, mae'n warthus bod llywodraeth sy'n cael ei arwain gan Lafur hefyd yn torri'r gefnogaeth i'r rhai tlotaf a'r mwyaf difreintiedig yn ein cymdeithas ar adeg lle mae angen cefnogaeth fwy nag erioed.

"Yng Ngogledd Iwerddon, gosodir y cap am incwm a enillir ar £14,000 - dwywaith y lefel a gynigir yng Nghymru. Er gwaethaf y capiau yn Lloegr a'r Alban – sydd yn debyg i'r rhai a gynigir gan Lywodraeth Cymru, darperir prydau ysgol am ddim i blant ym mlwyddyn 2 ac iau. Felly unwaith eto, mae Cymru dan Lafur yn cael ei dal yn ôl.

"Mae gan Lywodraeth Cymru ddyletswydd i ofalu am blant Cymru a thrwy leihau cymhwyster ar gyfer prydau ysgol am ddim, maent yn hepgor y ddyletswydd honno.

"Rhaid inni edrych tuag at newid yn sylweddol y ffordd yr ydym yn darparu ar gyfer ein plant gan ystyried edrych tuag at fodel mwy cynhwysol - megis yr un yn Sweden, ble darperir prydau ysgol am ddim i bob plentyn. Mae mynediad at fwyd yn un o’r hawliau dynol mwyaf sylfaenol. "

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.