Leanne yn Cynnig Bwyd am Ddim o’i Swyddfa

Xmas_food_collection.jpg

Mae Aelod Cynulliad y Rhondda yn defnyddio swyddfa ei hetholaeth yn y Porth i ddosbarthu bwyd am ddim.

Mae Leanne Wood AC wedi cofrestru fel cwsmer rhannu bwyd gyda nifer o archfarchnadoedd lleol. Golyga hyn ei bod yn gymwys i dderbyn bwyd sydd dros ben y mae wedyn yn ei ddosbarthu am ddim i unrhyw un sy’n galw yn y swyddfa yn ystod amseroedd sy’n cael eu trefnu.

Gan mai prif bwrpas y cynllun yw torri i lawr ar wastraff bwyd, mae’r bwyd yn cael ei ddosbarthu yn ôl polisi ‘dim holi cwestiynau’, er yr anogir pobl i gymryd yn unig yr hyn a wnânt fwyta.

Yn ystod yr ychydig wythnosau cyntaf, bu’r galw am y bwyd am ddim mor uchel fel bod llawer ohono wedi cael ei gymryd yn ystod y deng munud gyntaf.

Meddai Leanne: “Bu’r cynllun hwn ar waith ym Mangor gyda chydweithwyr ym Mhlaid Cymru ers peth amser nawr. Wedi clywed am ei lwyddiant, roeddwn yn benderfynol o sicrhau y byddai pobl yn y Rhondda yn cael cyfle i elwa o gynllun tebyg.

“Mae’n warth y byddai bwyd sydd modd ei ddefnyddio yn mynd i’r bin heb gynllun fel hyn. Ddylai bwyd hollol fwytadwy ddim cael ei daflu ymaith.

“Mae pobl wedi cael digon o fynd rownd a rownd er mwyn profi fod ganddynt hawl i rywbeth, felly tydyn ni ddim yn gofyn i bobl brofi eu bod yn derbyn budd-daliadau. Mae llawer o bobl mewn gwaith yn cael anhawster cael dau ben llinyn ynghyd – pobl sy’n colli cymaint.

“Y rheswm yr ydym yn gwneud hyn yn bennaf yw gofalu bod llai o fwyd yn cael ei wastraffu. Byddai’r bwyd a ddosbarthwn fel arall yn cael ei wastraffu, felly mae rheswm amgylcheddol cryf dros wneud hyn. 

“Rwy’n ddiolchgar iawn felly i’r archfarchnadoedd mawr fel Aldi, Lidl, Asda a Tesco am eu cydweithrediad ar y prosiect pwysig hwn yn ogystal ag i’r gwirfoddolwyr o fanc bwyd Taf Elái sydd hefyd wedi ein cefnogi.

“Mewn byr amser, rydym eisoes wedi llwyddo i wneud gwahaniaeth mawr gyda’r prosiect hwn.”

Os oes gan unrhyw un ddiddordeb yn y casgliadau bwyd am ddim, cadwch lygad ar dudalen Facebook ‘Leanne Rhondda’ i gael y newyddion diweddaraf.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.