Leanne yn Cynnig Bwyd am Ddim o’i Swyddfa

Xmas_food_collection.jpg

Mae Aelod Cynulliad y Rhondda yn defnyddio swyddfa ei hetholaeth yn y Porth i ddosbarthu bwyd am ddim.

Mae Leanne Wood AC wedi cofrestru fel cwsmer rhannu bwyd gyda nifer o archfarchnadoedd lleol. Golyga hyn ei bod yn gymwys i dderbyn bwyd sydd dros ben y mae wedyn yn ei ddosbarthu am ddim i unrhyw un sy’n galw yn y swyddfa yn ystod amseroedd sy’n cael eu trefnu.

Gan mai prif bwrpas y cynllun yw torri i lawr ar wastraff bwyd, mae’r bwyd yn cael ei ddosbarthu yn ôl polisi ‘dim holi cwestiynau’, er yr anogir pobl i gymryd yn unig yr hyn a wnânt fwyta.

Yn ystod yr ychydig wythnosau cyntaf, bu’r galw am y bwyd am ddim mor uchel fel bod llawer ohono wedi cael ei gymryd yn ystod y deng munud gyntaf.

Meddai Leanne: “Bu’r cynllun hwn ar waith ym Mangor gyda chydweithwyr ym Mhlaid Cymru ers peth amser nawr. Wedi clywed am ei lwyddiant, roeddwn yn benderfynol o sicrhau y byddai pobl yn y Rhondda yn cael cyfle i elwa o gynllun tebyg.

“Mae’n warth y byddai bwyd sydd modd ei ddefnyddio yn mynd i’r bin heb gynllun fel hyn. Ddylai bwyd hollol fwytadwy ddim cael ei daflu ymaith.

“Mae pobl wedi cael digon o fynd rownd a rownd er mwyn profi fod ganddynt hawl i rywbeth, felly tydyn ni ddim yn gofyn i bobl brofi eu bod yn derbyn budd-daliadau. Mae llawer o bobl mewn gwaith yn cael anhawster cael dau ben llinyn ynghyd – pobl sy’n colli cymaint.

“Y rheswm yr ydym yn gwneud hyn yn bennaf yw gofalu bod llai o fwyd yn cael ei wastraffu. Byddai’r bwyd a ddosbarthwn fel arall yn cael ei wastraffu, felly mae rheswm amgylcheddol cryf dros wneud hyn. 

“Rwy’n ddiolchgar iawn felly i’r archfarchnadoedd mawr fel Aldi, Lidl, Asda a Tesco am eu cydweithrediad ar y prosiect pwysig hwn yn ogystal ag i’r gwirfoddolwyr o fanc bwyd Taf Elái sydd hefyd wedi ein cefnogi.

“Mewn byr amser, rydym eisoes wedi llwyddo i wneud gwahaniaeth mawr gyda’r prosiect hwn.”

Os oes gan unrhyw un ddiddordeb yn y casgliadau bwyd am ddim, cadwch lygad ar dudalen Facebook ‘Leanne Rhondda’ i gael y newyddion diweddaraf.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.