Datganiad am Dro Pedol y Cyngor ar Gludiant Plant Ysgol

Shadowcabinetheadshot6small.jpg 

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru sy'n dod o'r Rhondda: "Dyma newyddion i'w groesawu gan rieni, disgyblion a'r hawl i  gael addysg o'ch dewis ar draws Rhondda Cynon Taf.

"Ymgyrchodd rhieni'n effeithiol i wrthwynebu talu ac roeddwn i'n hapus i sefyll gyda nhw a Grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Rh.C.T.  yn erbyn yr awdurdod Llafur lleol.

"Sylweddolodd cabinet Llafur, er yn hwyr iawn yn y dydd, pa mor wenwynllyd oedd codi dros £500 ar rai teuluoedd er mwyn gadael i'w plant fynychu ysgol o'u dewis. Croesawaf y newid yn safbwynt y Cyngor, ond byddwn yn annog ymgyrchwyr i fod ar eu gwyliadwriaeth rhag i'r taliadau gael eu hailgyflwyno ar ôl etholiadau'r Cynulliad ym mis Mai.

"Am y tro, carwn dalu teyrnged i bawb a heriodd yr awdurdod lleol Llafur hwn. Dyma wir fuddugoliaeth i rym  gwerin gwlad."

Os ydych chi am gefnogi ymgyrch Leanne i ennill yn y Rhondda, cliciwch y ddolen hon.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.