Leanne Wood yn galw ar i’r genedl cael cyfle i ddweud ‘Diolch’ i dîm pêl-droed Cymru

Headshot_small.jpg 

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw ar i dîm pêl-droed Cymru gael taith mewn bws agored o gwmpas y wlad yn dilyn eu llwyddiannau ym Mhencampwriaethau Ewrop.

Dywedodd AC y Rhondda, boed iddynt ennill neu golli’r gêm gynderfynol, fod tîm Chris Coleman a staff yr ystafelloedd cefn wedi codi balchder y genedl a’u bod yn haeddu'r gydnabyddiaeth fwyaf.

Dywedodd ei bod yn bwysig i bobl gael y cyfle i ddangos eu cenfogaeth i’r tîm sydd wedi herio’r holl ragdybiaethau trwy “rannu cwlwm nad oes modd ei dorri, meiddio breuddwydio a chwarae pêl-droed ardderchog.”

“Mae tîm pêl-droed Cymru wedi uno’r genedl gyda’u hysbryd, eu brwdfrydedd a’u hyder,” meddai Ms Wood.

“Nid mynd i Ffrainc i wneud yn siwr bod y nifer iawn yno a wnaethant: fe aethonmt i Ffrainc i ennill. Bu hynny’n amlwg o’r ffordd maent wedi chwarae yn ddiofn trwy gydol y twrnameint.

“Maent wedi goresgyn proffwydoliaethau’r bwcis trwy rannu cwlwm nad oes modd ei dorri, meiddio breuddwydio a chwarae pêl-droed ardderchog . Mae hyn yn esiampl i ni oll. Maent wedi peri i ni gredu fod unrhyw beth yn bosib.

“Gadewch i ni wneud yn siŵr fod gennym oll gyfle i ddweud ‘diolch’ wrth y garfan, y rheolwyr a phawb yng Nghymdeithas Pêl-droed Cymru am eu holl waith yn gosod Cymru ar lwyfan y byd.

“Maent wedi tanio brwdfrydedd y sawl fu’n dilyn pêl-droed ers blynyddoedd, ac wedi creu dilynwyr newydd i’r gamp. Rwy’n siwr y bydd miloedd yn awyddus i ddangos eu diolchgarwch am yr hyn a wnaethant dros y genedl.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.