Leanne Wood yn galw ar i’r genedl cael cyfle i ddweud ‘Diolch’ i dîm pêl-droed Cymru

Headshot_small.jpg 

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw ar i dîm pêl-droed Cymru gael taith mewn bws agored o gwmpas y wlad yn dilyn eu llwyddiannau ym Mhencampwriaethau Ewrop.

Dywedodd AC y Rhondda, boed iddynt ennill neu golli’r gêm gynderfynol, fod tîm Chris Coleman a staff yr ystafelloedd cefn wedi codi balchder y genedl a’u bod yn haeddu'r gydnabyddiaeth fwyaf.

Dywedodd ei bod yn bwysig i bobl gael y cyfle i ddangos eu cenfogaeth i’r tîm sydd wedi herio’r holl ragdybiaethau trwy “rannu cwlwm nad oes modd ei dorri, meiddio breuddwydio a chwarae pêl-droed ardderchog.”

“Mae tîm pêl-droed Cymru wedi uno’r genedl gyda’u hysbryd, eu brwdfrydedd a’u hyder,” meddai Ms Wood.

“Nid mynd i Ffrainc i wneud yn siwr bod y nifer iawn yno a wnaethant: fe aethonmt i Ffrainc i ennill. Bu hynny’n amlwg o’r ffordd maent wedi chwarae yn ddiofn trwy gydol y twrnameint.

“Maent wedi goresgyn proffwydoliaethau’r bwcis trwy rannu cwlwm nad oes modd ei dorri, meiddio breuddwydio a chwarae pêl-droed ardderchog . Mae hyn yn esiampl i ni oll. Maent wedi peri i ni gredu fod unrhyw beth yn bosib.

“Gadewch i ni wneud yn siŵr fod gennym oll gyfle i ddweud ‘diolch’ wrth y garfan, y rheolwyr a phawb yng Nghymdeithas Pêl-droed Cymru am eu holl waith yn gosod Cymru ar lwyfan y byd.

“Maent wedi tanio brwdfrydedd y sawl fu’n dilyn pêl-droed ers blynyddoedd, ac wedi creu dilynwyr newydd i’r gamp. Rwy’n siwr y bydd miloedd yn awyddus i ddangos eu diolchgarwch am yr hyn a wnaethant dros y genedl.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.