Leanne yn Cynnig Help i Bensiynwyr yn Dilyn Helynt Ynghylch Adnewyddu Tocynnau Bws Ar-lein

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Mae AC y Rhondda yn cynnig helpu pensiynwyr gyda’u ceisiadau gorfodol am adnewyddu tocynnau bws am ddim oherwydd bod Llywodraeth Cymru yn mynnu bod angen cyflawni’r broses ar-lein.

Dywedodd Leanne Wood ei bod yn agor ei swyddfa ar gyfer ceisiadau ar-lein gan ei bod yn ofni y byddai llawer yn cael eu “difreinio” os na allant gyrchu cyfrifiadur ar-lein ac nad oes ganddynt deulu neu gyfeillion fedr helpu.

Ar ôl Rhagfyr 31 2019, ni fydd y ‘cardiau bws’ gwyrdd presennol yn ddilys. Mae ceisiadau am y cardiau teithio rhad newydd bellach wedi agor, ond i ddechrau, dim ond ar-lein y gellir gwneud cais. Bydd angen i’r sawl sy’n gwneud cais ddyfynnu’r rhif hir sydd ar flaen y cerdyn bws gwyrdd, eu dyddiad geni, cod post a rhif yswiriant gwladol.

Dywedodd Leanne ei bod yn ofni y byddai llawer o bensiynwyr yn colli eu hawl i deithio am ddim ar fysus o 2020 ymlaen. “Rwy’n siomedig fod y Llywodraeth Lafur wedi mynnu i ddechrau mai ar-lein yn unig y bydd y broses. Dangoswyd fod gan y Rhondda  lefelau uchel o ‘eithrio digidol’ ac y byddai hyn yn uwch ymysg pensiynwyr nac unrhyw grŵp oedran arall.

“Mae pensiynwyr sydd heb gefnogaeth cyfeillion a theulu i fynd trwy’r broses o wneud cais ar-lein yn wynebu cael eu difreinio. Diolch byth, wedi dwyn pwysau ac ar ôl i’r wefan fynd i lawr, rwy’n deall fod ffurflenni papur yn awr yn cael eu cyhoeddi.

“Mae’r tocyn bws yn hollbwysig i fywydau llawer o bensiynwyr gan ei fod yn caniatáu iddynt aros yn annibynnol a chael cwmni. Rwy’n gwahodd unrhyw un sy’n cael trafferth gyda chais ar-lein neu sy’n methu cael ffurflen bapur i ddod i’m swyddfa  rhwng 3pm a 4.30pm ar ddydd Mercher neu ddydd Gwener. Cyfeiriad ein swyddfa yw 68 Heol Pontypridd, Porth.

“Ffoniwch fy swyddfa ar 01443 681420 yn gyntaf i wneud yn siŵr fod gwefan Trafnidiaeth Cymru yn gweithio cyn i chi alw draw.

“Mae rhai llyfrgelloedd a swyddfeydd cyngor yn cynnig sesiynau i helpu pobl, felly buaswn yn argymell i bobl alw i mewn i weld sut y gallant hwy eich helpu. Gwn fod llawer o gymunedau yn y Rhondda wedi colli eu llyfrgell dan doriadau yr awdurdod lleol Llafur, felly efallai na fydd hynny’n ddewis i bawb.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.