Leanne yn Cynnig Help i Bensiynwyr yn Dilyn Helynt Ynghylch Adnewyddu Tocynnau Bws Ar-lein

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Mae AC y Rhondda yn cynnig helpu pensiynwyr gyda’u ceisiadau gorfodol am adnewyddu tocynnau bws am ddim oherwydd bod Llywodraeth Cymru yn mynnu bod angen cyflawni’r broses ar-lein.

Dywedodd Leanne Wood ei bod yn agor ei swyddfa ar gyfer ceisiadau ar-lein gan ei bod yn ofni y byddai llawer yn cael eu “difreinio” os na allant gyrchu cyfrifiadur ar-lein ac nad oes ganddynt deulu neu gyfeillion fedr helpu.

Ar ôl Rhagfyr 31 2019, ni fydd y ‘cardiau bws’ gwyrdd presennol yn ddilys. Mae ceisiadau am y cardiau teithio rhad newydd bellach wedi agor, ond i ddechrau, dim ond ar-lein y gellir gwneud cais. Bydd angen i’r sawl sy’n gwneud cais ddyfynnu’r rhif hir sydd ar flaen y cerdyn bws gwyrdd, eu dyddiad geni, cod post a rhif yswiriant gwladol.

Dywedodd Leanne ei bod yn ofni y byddai llawer o bensiynwyr yn colli eu hawl i deithio am ddim ar fysus o 2020 ymlaen. “Rwy’n siomedig fod y Llywodraeth Lafur wedi mynnu i ddechrau mai ar-lein yn unig y bydd y broses. Dangoswyd fod gan y Rhondda  lefelau uchel o ‘eithrio digidol’ ac y byddai hyn yn uwch ymysg pensiynwyr nac unrhyw grŵp oedran arall.

“Mae pensiynwyr sydd heb gefnogaeth cyfeillion a theulu i fynd trwy’r broses o wneud cais ar-lein yn wynebu cael eu difreinio. Diolch byth, wedi dwyn pwysau ac ar ôl i’r wefan fynd i lawr, rwy’n deall fod ffurflenni papur yn awr yn cael eu cyhoeddi.

“Mae’r tocyn bws yn hollbwysig i fywydau llawer o bensiynwyr gan ei fod yn caniatáu iddynt aros yn annibynnol a chael cwmni. Rwy’n gwahodd unrhyw un sy’n cael trafferth gyda chais ar-lein neu sy’n methu cael ffurflen bapur i ddod i’m swyddfa  rhwng 3pm a 4.30pm ar ddydd Mercher neu ddydd Gwener. Cyfeiriad ein swyddfa yw 68 Heol Pontypridd, Porth.

“Ffoniwch fy swyddfa ar 01443 681420 yn gyntaf i wneud yn siŵr fod gwefan Trafnidiaeth Cymru yn gweithio cyn i chi alw draw.

“Mae rhai llyfrgelloedd a swyddfeydd cyngor yn cynnig sesiynau i helpu pobl, felly buaswn yn argymell i bobl alw i mewn i weld sut y gallant hwy eich helpu. Gwn fod llawer o gymunedau yn y Rhondda wedi colli eu llyfrgell dan doriadau yr awdurdod lleol Llafur, felly efallai na fydd hynny’n ddewis i bawb.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.