Leanne yn Croesawu Cytundeb Da ar y Gyllideb i’r Rhondda

 MH_050716_Plaid_Cymru_043.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi croesawu cytundeb ei phlaid ar y gyllideb gyda Llywodraeth Cymru wedi derbyn cytundeb y byddid yn edrych i mewn i estyn Metro De Cymru i’r Fach.

Mynnodd Plaid Cymru ar ystyried posibilrwydd gwell seilwaith i gymunedau’r Rhondda Fach yn ystod y trafodaethau. Mae Plaid Cymru hefyd wedi sicrhau cytundeb i Lywodraeth Cymru ymchwilio i gymryd drosodd berchenogaeth Twnnel y Rhondda sy’n rhedeg rhwng cymoedd y Rhondda ac Afan.

Highways England sydd biau’r twnnel ar hyn o bryd, rhywbeth y mae Cymdeithas Twnnel y Rhondda yn ymgyrchu i’w newid gan eu bod yn dweud y byddai perchenogaeth gan Lywodraeth Cymru yn agor y drws i fwy o gyfleoedd cyllido.

Mae Plaid Cymru hefyd wedi sicrhau 80 o nyrsys ardal newydd, £40m i wella gwasanaethau iechyd meddwl, ail-sefydlu gwasanaethau cefnogi iechyd meddwl i famau newydd yng Nghymru a gwarchod Cyllideb Cefnogi Pobl sydd yn rhoi cymorth ariannol i dros 57,000 o bobl bob blwyddyn i fyw mor annibynnol ag y gallant a hefyd i atal digartrefedd.

Dywedodd Ms Wood fod y cytundeb ar y gyllideb yn arwyddocaol i’r Rhondda a’i phobl.

“Yn rhy aml, rhywbeth i’w ystyried wedi gwneud popeth arall fu’r Rhondda i’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru,” meddai.

“Mae hyn yn arbennig o wir pan ddaw’n fater o drafnidiaeth a seilwaith. Pa reswm arall sydd dros beidio â chael cyswllt rheilffordd yn gwasanaethu’r Fach a ffordd osgoi sydd yn dod i ben lai na hanner ffordd i fyny’r cwm?

“Gyda’r cytundeb hwn ar y gyllideb, rydym wedi sicrhau ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru i ymchwilio’n fanwl i’r cyfle i unioni’r annhegwch hwn gydag estyniad o Fetro de Cymru i’r Fach. Byddai hyn yn caniatáu i bobl o Ynyshir i’r Maerdy o’r diwedd i gael system gludiant gyhoeddus synhwyrol ac ysgafnhau’r pwysau ar y llwybr cymudo gorlawn ar hyd yr A470.

“Mae cysylltiadau cludiant cyhoeddus da yn aml yn arwain at fwy o weithgaredd economaidd a mwy o fuddsoddiad. Rwy’n gobeithio na fydd Llywodraeth Cymru yn colli’r cyfle hwn i anadlu anadl einioes i’r Fach.

“Rwy’n falch hefyd ein bod wedi cael Llywodraeth Cymru i gytuno i ystyried yn ofalus faterion ynghylch perchenogaeth Twnnel y Rhondda. Mae cyd-aelodau o Gymdeithas Twnnel y Rhondda yn dweud wrthyf bod hyn yn rhwystr gwirioneddol iddynt ar hyn o bryd.

“Petai Llywodraeth Cymru yn cymryd perchenogaeth y twnnel gan Highways England - sydd wedi dweud eu bod yn fwy na pharod i’w drosglwyddo - yna bydd agor y twnnel i feicwyr a cherddwyr gam mawr yn nes.”

Ychwanegodd Ms Wood: “Bydd y cytundeb ar y gyllideb – sydd yn rhoi hwb ariannol sylweddol i’r GIG yng Nghymru a mesurau i ddiogelu gwariant i rai o’r bobl dlotaf mewn cymdeithas – o les i bobl ym mhob cwr o Gymru.

“Mewn llai na dwy flynedd, mae ein cytundeb ar y cyllidebau a’r Compact i Symud Cymru Ymlaen wedi sicrhau hanner biliwn o bunnoedd i bobl yng Nghymru. Golyga hyn fod Plaid Cymru wedi gallu cyflawni dros hanner o’n haddewidion ar ein maniffesto am 2016.

“Gwnaed hyn oll a ninnau fel gwrthblaid yn y Cynulliad. Mae’n deyrnged i waith caled a phenderfyniad tîm Plaid Cymru dan f’arweiniad i yn y Cynulliad.”

Os ydych yn cytuno â'r Leanne, cliciwch y ddolen hon. Diolch.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.