Trafodaethau Rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru ar Brexit

LeanneCarwyn.jpg 

Mae Carwyn Jones a Leanne Wood heddiw wedi cyhoeddi eu bod yn sefydlu pedwerydd pwyllgor cyd-lynnu er mwyn delio’n benodol â materion sy’n codi yn sgil Brexit.

Fe adeiladai hyn ar bwyllgorau sydd eisoes wedi ei sefydlu er mwyn trafod cyllid, deddfwriaeth a’r cyfansoddiad, a chafodd ei gytuno mewn cyfarfod rhwng y Prif Weinidog ac Arweinydd yr Wrthblaid.

Dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones:

"Rwy’n falch ein bod wedi gallu cytuno i gydweithio ar fater Brexit.

"Yn amlwg bydd rhai o’r pwyllgorau ymgysylltu eraill yn delio gyda pheth o’r canlyniadau manwl a ddaw yn sgil Brexit, ond mae’n bwysig fod y ddwy brif blaid yng Nghymru â ffordd o drafod y themâu trosfwaol sy’n ein hwynebu.

"Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi bod yn rhan o drafodaethau manwl am Brexit gyda llywodraeth y Deyrnas Unedig a’r gweinyddiaethau datganoledig, ac er nad fydd trwch y gwaith caled yn dennu unrhyw benawdau, mae’n bwysig i eraill gael gwerthfawrogi lle yr ydym.

"Rydym angen gweithio gyda’n gilydd, lle bynnag fo hynny’n bosib, i ddangos fod blaenoriaethau pobl yn cael eu clywed a’n bod ni yn gweithredu ar sail hynny."

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood: "Mae unrhyw blaid wleidyddol gyfrifol ac aeddfed yn deall ei dyletswydd i weithio’n adeiladol gyda llywodraeth y dydd, tra’n ei dwyn i gyfrif ar yr un pryd.

"Dyna pam mae Plaid Cymru wedi cytuno i sefydlu pwyllgor cydlynnu gyda’r llywodraeth i weithio’n benodol ar ganlyniadau’r bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd.

"Diben y gwaith hwn fydd sicrhau fod buddiannau ein heconomi a’n cymunedau yn cael eu diogelu yn y cyfnod hwn o ansicrwydd. Rydym wedi ymrwymo tuag at Gymru lwyddiannus, yn wyneb bob her."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.