Leanne yn Amddiffyn Bragdai Bychain

Cwm_Rhondda_Ales_pic.jpeg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi codi llais yn erbyn ymgyrch gan fragdai mawr i wneud i ffwrdd â’r cynllun rhyddhad treth sydd gan eu cystadleuwyr llai.

Mae clymblaid o fragdai mawr gan gynnwys Wychwood sydd yn eiddo i Marston's, Jennings a Ringwood  yn galw am adolygu a diwygio’r cynllun Rhyddhad Bragdai Bychain.

Sefydlwyd y cynllun yn 2002 ac y mae’n caniatáu i fragdai sy’n cynhyrchu llai na 60,000 hectolitr i dalu cyfradd is o dreth ar raddfa lithr o hyd at 50%. Cafodd glod gan lawer fel prif gatalydd yn y chwyddiant enfawr o fragdai crefft ac arloesedd mewn cwrw go-iawn a mathau o gwrw casgen dros y ddegawd ddiwethaf.

Dywedodd Ms Wood, sy’n aelod o’r Ymgyrch Cwrw Go-Iawn, y byddai’n hynod andwyol petai’r cynllun yn cael ei wanhau neu ei ddileu.

“Bu’r twf mawr yn nifer y bragdai bychain, yn enwedig yng Nghymru, dros y deng mlynedd ddiwetha , yn ychwanegiad i’w groesawu gan yfwyr cwrw,” meddai Ms Wood. “Does dim llawer o amser wedi mynd heibio ers i ddewisiadau cwrw fod yn gyfyng iawn, a bod yr hyn oedd yn cael ei gynnig yn ddiddrwg-didda ar y gorau.

“Mae’r sefyllfa bragu wedi newid yn gyfan gwbl ac y mae wedi newid er gwell i yfwyr oherwydd y dewisiadau gwell ac ansawdd y cynnyrch. Mae’r bragdai bychain wedi dwyn yn eu sgil fywiogrwydd oedd yn hollol ar golli heb fod mor bell yn ôl a hynny.

“Rydym wedi gweld hyn yn y Rhondda gyda bragdy Cwrw Cwm Rhondda a thafarndai megis y Pencelli yn Nhreorci sydd wedi croesawu’r chwyldro mewn bragdai bychain. Mae un o drigolion y Rhondda hefyd wedi sefydlu ei fragdy ei hun yn Nhrefforest o’r enw Bragdy Twt Lol. 

“Maent wedi rhoi hwb enfawr o economi lleol Cymru. Mae’r cynnydd mawr yn nifer y bragdai bychain yng Nghymru wedi creu swyddi ac wedi annog pobl i fynd i dafarndai oherwydd bod gwell cwrw ar gael yno.

“Allwn ni ddim peryglu hynny er budd y bragdai mawr. Mae ar fragdai bach angen help llaw yn y blynyddoedd cynnar, ac y mae’r rhyddhad trethi yn rhoi hynny.

“Mae’r cynllun wedi bod yn sbardun i chwyldro yn y diwydiant cwrw. Ni fyddai bragdai mwy fel Tiny Rebel sydd yn llwyddiannus ledled y byd, a ddechreuodd yn fach iawn ac a dyfodd yn ddramatig mewn rhai blynyddoedd yn unig, yn y sefyllfa lle maent yn awr heb y cynllun Rhyddhad Bragdai Bychain.

“Mae hynny’n brawf pellach, petai ei angen, fod yn rhaid i’r cynllun hwn aros.”

Dywedodd Grug Jones, cyfarwyddwr yng Nghwrw Cwm Rhondda sydd a’u pencadlys ar fferm y teulu yn uchel yn y bryniau uwchben Treorci: “Heb y rhyddhad treth i fragwyr bychain, buasem wedi cael anhawster mawr i gychwyn.

“Roedd yn ddigon anodd cychwyn fel yr oedd hi. Petaem wedi dod o hyd i ffordd o gychwyn heb y toriadau treth i fragwyr bychain, fuasai gennym ddim dewis ond codi ein prisiau i’n cwsmeriaid. Byddai hyn wedi ei gwneud yn anos o lawer sefydlu’r sylfaen o gwsmeriaid sydd gennym.

“Buasem yn bendant yn gwrthwynebu unrhyw newidiadau i’r system dreth fyddai’n ei gwneud yn fwy anodd i fragwyr bychain gan na fyddai modd i ni ddal ati fel busnes hyfyw heb y rhyddhad treth hwnnw.”  

Os ydych chi'n cytuno â Leanne ar hyn, beth am ei chefnogi a Phlaid Cymru trwy ymuno? Gallwch chi wneud hyn trwy glicio'r ddolen hon.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.