Rhowch y bonws o £500 i HOLL ofalwyr a staff cartrefi gofal

Mae'r pandemig wedi ein gorfodi i edrych ar ba swyddi yn ein cymdeithas sy'n hanfodol, ac mae'r rhai sy'n gofalu ac yn cefnogi'r rhai mwyaf bregus yn ein cymdeithas yn haeddu cael eu cydnabod am y cyfraniadau anhygoel a wnânt.

Copy_of_header-image.png

Galwn ar Weinidog Iechyd Cymru, Vaughan Gething, i sicrhau bod pob gofalwr di-dâl a'r rhai nad ydynt ar y gofrestr gofal yn derbyn y taliad bonws o £500 a addawyd i ofalwyr cofrestredig.

Galwn ymhellach ar y Senedd i roi taliad cyfartal i'r holl staff sy'n gweithio mewn cartref gofal - gan gynnwys glanhawyr a'r staff arlwyo mewn cartrefi gofal sy'n peryglu eu diogelwch eu hunain bob dydd. Maent yn haeddu cael eu trin fel aelodau cyfartal o’r tîm hynny o bobl sy'n rhedeg cartrefi gofal.

Cliciwch ar y llun i fynd â chi i dudalen y ddeiseb. 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.