Rhowch y bonws o £500 i HOLL ofalwyr a staff cartrefi gofal

Mae'r pandemig wedi ein gorfodi i edrych ar ba swyddi yn ein cymdeithas sy'n hanfodol, ac mae'r rhai sy'n gofalu ac yn cefnogi'r rhai mwyaf bregus yn ein cymdeithas yn haeddu cael eu cydnabod am y cyfraniadau anhygoel a wnânt.

Copy_of_header-image.png

Galwn ar Weinidog Iechyd Cymru, Vaughan Gething, i sicrhau bod pob gofalwr di-dâl a'r rhai nad ydynt ar y gofrestr gofal yn derbyn y taliad bonws o £500 a addawyd i ofalwyr cofrestredig.

Galwn ymhellach ar y Senedd i roi taliad cyfartal i'r holl staff sy'n gweithio mewn cartref gofal - gan gynnwys glanhawyr a'r staff arlwyo mewn cartrefi gofal sy'n peryglu eu diogelwch eu hunain bob dydd. Maent yn haeddu cael eu trin fel aelodau cyfartal o’r tîm hynny o bobl sy'n rhedeg cartrefi gofal.

Cliciwch ar y llun i fynd â chi i dudalen y ddeiseb. 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.