Cymhorthfa Cyngor ar Fudd-daliadau wedi’i Sefydlu gan Leanne yn y Rhondda

TONY0023_small.jpg

Mae Aelod Cynulliad Y Rhondda Leanne Wood yn cynnal ei chymhorthfa cyngor budd-daliadau cyntaf yr wythnos hon.

Bydd y gymhorthfa ar gyfer pobl sydd â phroblemau neu bryderon am y budd-daliadau maent yn derbyn gan wladwriaeth y DU. Cynhelir y sesiwn yn Neuadd Lesiant Tylorstown rhwng 10.30yb a 12.30yh ddydd Gwener yma.

Dywedodd Ms Wood fod y cymorthfeydd yn ymateb i newidiadau dadleuol i'r system fudd-daliadau, a'r nifer cynyddol o bobl sy'n cael eu taliadau wedi eu hatal heb gyfiawnhad gan yr Adran Gwaith a Phensiynau yn San Steffan.

"Rwy'n rhagweld mai dyma fydd y cyntaf o nifer o gymorthfeydd tebyg y byddaf yn eu cynnal," meddai Ms Wood.

"Hoffwn i petai dim angen gwasanaeth o'r fath yma, ond mae fy swyddfa yn derbyn llawer o alwadau ac ebyst gan bobl sydd â’u budd-daliadau’n cael eu hatal neu eu gostwng am resymau annealladwy.

"Mae'r bobl hyn yn aml mewn sefyllfa anobeithiol ac yn dod i ben diolch i trwy  ewyllys da teulu, ffrindiau a banciau bwyd. Mae hynny'n annerbyniol.

"Mae'r galw am gyngor yn debygol o gynyddu oherwydd bod cyflwyniad Credyd Cyffredinol - fel y gwelsom mewn ardaloedd eraill - wedi bod yn broblematic. Mae’n siwr y bydd yr un problemau yn Rhondda Cynon Taf.”

Meddai Ms Wood: "Efallai na fyddwn yn gallu cynnig atebion pendant i broblemau pobl yn y fan a'r lle ond byddwn yn ymdrechu i ddarparu cymaint o atebion ag y gallwn a byddwn yn cyfeirio pobl at y ffynonellau cymorth cywir. Rydym hefyd eisiau bod ar gael i bobl sydd angen gwybod bod rhywun yno sy’n barod i ymladd eu cornel.

"Mae cymaint o bobl wedi cael profiadau gwael wrth ymdopi â’r newidiadau hyn, ac felly rwy'n gobeithio y byddwn yn gallu darparu o leia rhywfaint o help."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.