Credyd Cynhwysol

Leanne yn cefnogi pobl sy'n dioddef oherwydd Credyd Cynhwysol

UCredit1.JPG

Mae toriadau’r llywodraeth Doriaidd i daliadau budd-daliadau wedi achosi caledi enbyd yma’n y Rhondda. Mae nifer cynyddol o bobl yn byw mewn tlodi ac yn fwy fwy dibynnol ar fanciau bwyd. Mae hyn yn annerbyniol. Nawr maent yn cyflwyno Credid Cynhwysol rydym yn disgwyl i’r sefyllfa waethygu i bobl ar fudd-daliadau.

Tra bod y pleidiau eraill – fel y Blaid Lafur – yn cefnogi cynlluniau llymder y toriaid, roedd Plaid Cymru’n sefyll yn gadarn yn erbyn y toriadau, oherwydd eu heffaith ar y tlotaf yn ein cymuned. Byddwn ni wastad yma yn sefyll gyda’r bobl, felly os oes angen cymorth neu gyngor ar eich budd-daliadau, cysylltwch gyda ni. Byddwn yn gweithio gyda mudiadau eraill i’ch cefnogi wrth ymladd yn erbyn penderfyniadau a chamgymeriadau andwyol i’ch incwm.

Ffoniwch y swyddfa ar 01443 681420 neu ebostiwch leanne.wood@cynulliad.cymru

Cymhorthfeydd Budd-Daliadau Leanne


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.