Gwell Rhwydwaith Beicio

Leanne i Weithio Dwywaith Caletach i Sicrhau Gwell Rhwydwaith Beicio i’r Rhondda

beicio.jpeg

Mae Leanne Wood wedi ymrwymo i barhau i ymgyrchu dros llwybrau beicio newydd i’r Rhondda

Mae gan y Rhondda tirwedd naturiol o’r radd flaenaf, ond yn anffodus does gyda ni ddim llwybrau beicio i gyd-fynd. Mae llwybrau beicio yma yn ysbeidiol ar y gorau, ond ar gyfer y rhan fwyaf o’r Rhondda does yna ddim o gwbwl. Er mwyn creu cymoedd atyniadol ar gyfer yr ymwelwyr beicio, ac i wneud llwybrau beicio diogel ar gyfer y bobl leol, dw i’n ymgyrchu i wella’r ddarpariaeth. O gymharu â chymoedd eraill mae’r isadeiledd yma’n y Rhondda yn brin iawn. Rhaid newid hyn, a chreu llwybrau atyniadol a diogel o ben y Rhondda Fawr, cysylltu gyda Twnnel y Rhondda a chysylltu gyda’r llwybrau presennol yn Nhrehafod a lle mae lleoliad yr adnodd newydd a chyffrous yn Barry Sidings. Mae hefyd angen gwella’r llwybr yn y Rhondda Fach.

I gyrraedd y nôd yma, daeth criw o fudiadau ac unigolion at eu gilydd i uno y tu ôl i’r ymgyrch o wneud y Rhondda yn fwy atyniadol i feicwyr. Mae angen i ni ddarparu i bawb – y rhai sydd am ddringo ein hewlydd serth, sydd am feicio mynydd ar y llwybrau garw a hyfyd i’r beicwyr pleser.

Byddwn yn trefnu digwyddiadau lleol cyn bo hir, a ni’n awyddus i bobl sydd â diddordeb i ymuno. Cadwch llygad ar y wefan yma, neu ar fy ngwefannau cymdeithasol am fwy o wybodaeth. Os hoffech ymuno yn yr ymgyrch i wireddu’r gwaith yma, ebostiwch fi ar leanne.wood@cynulliad.cymru . Bydd croeso mawr i bawb sydd am helpu.

beicio_mynydd.JPG

Dywedodd Leanne “Gall ddarpariaeth beicio fod gymaint yn well yn y Rhondda. Wrth edrych ar y rhwydweithiau mewn ardaloedd eraill yng Nghymru, rydym yn bell ar ei hôl hi. Mae gwella’r rhydwaith yn allweddol os ydym am guro gordewdra, lleihau llygredd a hyd yn oed denu mwy o ymwelwyr i’r Rhondda.

“Os ydi Twnel y Rhondda, pan agorith, am gyrraedd ei lawn botensial fel llwybr i bobl leol, ynghyd â denu twristiaid beicio, yna mae llwybr ar hyd y Fawr yn hanfodol.

“Gyda chymaint o bobl a grwpiau’n dod ynghyd, a gyda arian yn y gyllideb i wireddu’r cynlluniau, byddaf yn gweiddu’n groch dros well ddarpariaeth i’r Rhondda a beicwyr. Mwy yn y man!"


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.