Gwell Rhwydwaith Beicio

Leanne i Weithio Dwywaith Caletach i Sicrhau Gwell Rhwydwaith Beicio i’r Rhondda

beicio.jpeg

Mae Leanne Wood wedi ymrwymo i barhau i ymgyrchu dros llwybrau beicio newydd i’r Rhondda

Mae gan y Rhondda tirwedd naturiol o’r radd flaenaf, ond yn anffodus does gyda ni ddim llwybrau beicio i gyd-fynd. Mae llwybrau beicio yma yn ysbeidiol ar y gorau, ond ar gyfer y rhan fwyaf o’r Rhondda does yna ddim o gwbwl. Er mwyn creu cymoedd atyniadol ar gyfer yr ymwelwyr beicio, ac i wneud llwybrau beicio diogel ar gyfer y bobl leol, dw i’n ymgyrchu i wella’r ddarpariaeth. O gymharu â chymoedd eraill mae’r isadeiledd yma’n y Rhondda yn brin iawn. Rhaid newid hyn, a chreu llwybrau atyniadol a diogel o ben y Rhondda Fawr, cysylltu gyda Twnnel y Rhondda a chysylltu gyda’r llwybrau presennol yn Nhrehafod a lle mae lleoliad yr adnodd newydd a chyffrous yn Barry Sidings. Mae hefyd angen gwella’r llwybr yn y Rhondda Fach.

I gyrraedd y nôd yma, daeth criw o fudiadau ac unigolion at eu gilydd i uno y tu ôl i’r ymgyrch o wneud y Rhondda yn fwy atyniadol i feicwyr. Mae angen i ni ddarparu i bawb – y rhai sydd am ddringo ein hewlydd serth, sydd am feicio mynydd ar y llwybrau garw a hyfyd i’r beicwyr pleser.

Byddwn yn trefnu digwyddiadau lleol cyn bo hir, a ni’n awyddus i bobl sydd â diddordeb i ymuno. Cadwch llygad ar y wefan yma, neu ar fy ngwefannau cymdeithasol am fwy o wybodaeth. Os hoffech ymuno yn yr ymgyrch i wireddu’r gwaith yma, ebostiwch fi ar [email protected] . Bydd croeso mawr i bawb sydd am helpu.

beicio_mynydd.JPG

Dywedodd Leanne “Gall ddarpariaeth beicio fod gymaint yn well yn y Rhondda. Wrth edrych ar y rhwydweithiau mewn ardaloedd eraill yng Nghymru, rydym yn bell ar ei hôl hi. Mae gwella’r rhydwaith yn allweddol os ydym am guro gordewdra, lleihau llygredd a hyd yn oed denu mwy o ymwelwyr i’r Rhondda.

“Os ydi Twnel y Rhondda, pan agorith, am gyrraedd ei lawn botensial fel llwybr i bobl leol, ynghyd â denu twristiaid beicio, yna mae llwybr ar hyd y Fawr yn hanfodol.

“Gyda chymaint o bobl a grwpiau’n dod ynghyd, a gyda arian yn y gyllideb i wireddu’r cynlluniau, byddaf yn gweiddu’n groch dros well ddarpariaeth i’r Rhondda a beicwyr. Mwy yn y man!"


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.