Barclays i dynu mas o Donypandy a Glynrhedyn

banc_yn_cau.JPG

Wrth ymateb i’r newyddion bod Barclays am gau eu canghennau yn Nhonypandy a Glynrhedyn, dywedodd Leanne: “Mae hyn yn ran o duedd sydd wedi digwydd ar draws y Rhondda. Mae hanes diweddar wedi dangos bod y niferoedd sy’n mynd i’r trefu’n lleihau wedi i’r banc ola cau yn y dre.

 

“Er bod mwy o bobl yn defnyddio gwasanaethau bancio dros y we, mae nifer o bobl yn dal i ddibynnu ar gael banc wrth law. Mae hyn yn arbennig o wir i fusnesau.

 

“Er mai am dridau yr wythnos yn unig y maent ar agor ar hyn o bryd, pan gaïth Barclays cangen Glynrhedyn bydd dim un banc ar ôl yn y Rhondda Fach. Bydd rhaid i’r trigolion deithio i Bontypridd neu i Dreorci.

 

“Mae Glynrhedyn yn dre prysur, a dw i’n poeni’n fawr y gall hyn fod yn niweidiol i fusnesau’r dre. Bydd cynlluniau i adfywio Tonypandy, sydd wedi dioddef tipyn yn ddiweddar, hefyd yn y fantol.

 

Ychwanegodd Leanne “ Mae’r banciau wedi dangos tro ar ôl tro nad y cwsmer yw eu blaenoriaeth, na’r gwasanaeth iddyn nhw.

 

“Mae Plaid Cymru yn arwain ymgyrch i sefydlu banc newydd i Gymru ar gyfer pobl Cymru, banc fydd yn agor lleoliadau bancio yn ôl yn ein cymunedau sydd wedi colli ein banciau ‘Stryd Fawr’.

 

“Mae angen gweithredu cyn ei bod yn rhy hwyr, oherwyd y mae ein cymunedau a phobl yn dibynnu ar ganghennau lleol.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.